Як визначити гіпотезу

Як визначити гіпотезу

Гіпотеза задає головний напрямок всього наукового пошуку і є своєрідною формою наукового передбачення. Об 'єкт, предмет, цілі та завдання дослідження необхідно обов' язково доповнити гіпотезою - припущенням, яке містить ймовірне рішення розглянутої проблеми.

Інструкція

1. Оскільки гіпотеза служить опорною точкою науково-дослідної діяльності, до неї ви будете звертатися протягом всієї роботи. Позначте її постулати грамотно і чітко, строго відповідно до предмета дослідження. При формулюванні гіпотези не можна використовувати наукові поняття і терміни, нерозшифровані у вступній частині роботи. Науково-методична література пропонує такі шаблони формулювання гіпотези: "Передбачається, що формування... стає успішним (дієвим) за наступних умов "...; «… впливає на... у тих випадках, якщо "...; "Можна припустити, що застосування... підвищить рівень "....


2. Найважливішою характеристикою гіпотези є її перевірюваність, яка здійснюється за допомогою заявлених практичних або теоретичних методів. Вирішення завдань, озвучених на початку проекту, має привести вас до поставленої мети і перевірки сформульованої гіпотези дослідження. Відомості, отримані в результаті проведеної роботи, повинні спростувати або підтвердити гіпотезу.

3. Під час визначення гіпотези керуйтеся попередніми знаннями. Всяка наукова ідея не з 'являється сама по собі. Вона повинна базуватися на працях вчених, які займалися розробкою даної проблеми. Ретельно вивчіть результати подібних досліджень і сформулюйте гіпотезу відповідно до отриманої інформації.

4. Найчастіше при виконанні об 'ємної наукової праці висувається не одна, а кілька робочих гіпотез, які підрозділюються на основну (головну) і приватні (допоміжні). У цьому випадку буває важко сформулювати остаточний варіант гіпотези відразу. Краще відкладіть це питання до тих пір, поки не будуть відпрацьовані всі заявлені припущення, і вибудьте генеральну гіпотезу з опорою на отримані результати.