Політика конфіденційності

Справжня Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації(далі — Політика) діє відносно усієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою : ukrpublic.com(далі — Сайт), яку відвідувачі, інші користувачі Сайту можуть отримати про Користувача під час використання Сайту. Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача із справжньою Політикою і вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту, перерахованих в пункті 1.5. Призначеної для користувача угоди.

1. Загальне положення

1.1. У рамках справжньої Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації(створенні облікового запису) або в процесі використання сервісів Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання сервісів інформація помічена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Адміністрація Сайту в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Проте Адміністрація Сайту виходить з того, що користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе користувач, що надав її.

1.1.3. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP- адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача(чи іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, використовуваних Користувачем, дата і час доступу до сервісів, адреси прошених сторінок і інша подібна інформація.

1.1.4. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.

1.1.5. Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту ukrpublic.com. Сайт ukrpublic.com не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на яких Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті ukrpublic.com.

2. Цілі обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка потрібна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації впродовж визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для використання усіма доступними сервісами Сайту, програмами і продуктами.

2.2.2. Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту, що персоналізуються.

2.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

2.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту, зручності використання, розробка нових сервісів і послуг.

2.2.5. Здійснення рекламної діяльності.

2.2.6. Проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. Сайт зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, окрім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач виразив згоду на такі дії.

3.3.2. Передача потрібна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем.

3.3.4. Передача передбачена українським або іншим застосовним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури.

3.3.5. У разі продажу Сайту до набувача переходять усі зобов'язання з дотримання умов справжньої Політики стосовно отриманої їм персональної інформації.

3.3.6. В цілях забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Умови користування Сайту.

3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до законів України«.

3.5. При втраті або розголошуванні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошування персональних даних.

3.6. Адміністрація Сайту вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.7. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає усі необхідні заходи по запобіганню збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошуванням персональних даних Користувача.

4. Зобов'язання сторін

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісами Сайту, перерахованими в П. 1.4. «Угоди про використання матеріалів сайту».

4.1.2. Оновлювати, доповнювати, видаляти надану інформацію про персональні дані або її частину у разі зміни цієї інформації.

4.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:

4.2.1. Використати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в справжній Політиці конфіденційності.

4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошування іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених справжньою Політикою конфіденційності.

4.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваним для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Адміністрація Сайту, що не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

5.2. У разі втрати або розголошування конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошування.

5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

5.2.3. Була розголошена з відома Користувача.

5.3. До справжньої Політики конфіденційності і стосунків між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

6. Додаткові умови

6.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

6.3. Усі пропозиції або питання по справжній Політиці конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту за адресою info@ukrpublic.com.

6.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://ukrpublic.com/privacy-policy.html

6.5. Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Призначеної для користувача угоди, розміщеної на сторінці за адресою: https://ukrpublic.com/privacy-policy.html