Як знайти граничну ціну

Як знайти граничну ціну

Гранична ціна - максимальна або мінімальна допустима ціна на реалізований товар, регульована протягом його життєвого циклу. Встановлення граничних цін - прерогатива органів влади, прикладом може служити цінова політика в галузі комунальних послуг, зокрема, електроенергії.

Інструкція

1. Встановлення граничних цін є одним з елементів державного регулювання ринку. Мета цього втручання держави в торговельні відносини між покупцями і продавцями - створити такі умови, за яких їхні інтереси належним чином перетинаються. Обмеження цін дозволяє захистити споживачів від нічим не обґрунтованого завищення цін, інфляції, монополістів, забезпечити економічну безпеку країни в цілому.

2. Як правило, встановлення граничних цін і коридорів (цінового інтервалу між гранично високою і гранично низькою ціною) поширюється на такі види продукції і послуг: газ, електроенергія, операції з нафтою, дорогоцінними металами і камінням, залізничні перевезення, авіаперевезення, поштові послуги, трансляція теле- і радіопередач, ритуальні послуги та ін.

3. Гранична ціна розраховується засобами теорії граничного аналізу, в якій використовуються математичні методи, наприклад, диференційні обчислення. Аналіз відбувається на основі порівняння прогнозованих витрат і доходів, до яких можуть призвести ті чи інші значення обраховуваної величини. Таким чином, виводиться оптимальна ціна, при якій співвідношення витрат споживачів і прибуток виробників максимально врівноважують один одного.

4. Область визначення математичної функції граничної ціни являє собою набір значень, які отримуються шляхом зміни граничних показників при збільшенні обсягу продукції на одну одиницю. При цьому розглядаються поняття граничних витрат, вигоди і граничної корисності. Графік функції прагне до значення, при якому співвідношення цих понять буде оптимальним.

5. Головний принцип граничного аналізу: досягнення такого варіанту виробництва, при якому граничні вигоди будуть рівні граничним витратам. На цьому ж принципі будується економічний добробут суспільства, в основі якого лежить розумне використання ресурсів при виробництві товару або послуги, що, в свою чергу, дозволяє встановлювати розумні ціни, що вкладаються у встановлені межі.