Як відобразити нерозподілений прибуток

Як відобразити нерозподілений прибуток

Нерозподілений прибуток являє собою частину доходу підприємства, не спрямовану на сплату податків і розподіл дивідендів між учасниками та акціонерами. Її інвестують повторно в активи компанії. Існують певні правила відображення нерозподіленого прибутку в бухгалтерському обліку підприємства.

Інструкція

1. Списуйте суму чистого прибутку, отриманого за підсумками звітного року, заключними оборотами в грудні відкриттям кредиту за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток" з кореспонденцією в рахунку 99 "Прибуток і збитки". У разі отримання чистого збитку списання відбувається за дебетом рахунку 84 "Непокритий збиток" і кредитом рахунку 99.

2. Відображайте напрям частини прибутку у звітному році на оплату доходу учасникам підприємства на підставі підсумків річної бухгалтерської звітності. У цьому випадку необхідно відкрити дебет за рахунком 84 та кредит за рахунком 75 "Розрахунки з засновниками" та рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Подібний запис проводиться також, дохід.коли виплачуєтьсяпроміжний

3. Проаналізуйте бухгалтерський баланс за підсумками звітного року. Якщо необхідно величину статутного капіталу прирівняти з величиною чистих активів, то відкривається кредит за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток" з кореспонденцією на рахунок 80 "Статутний капітал". Якщо необхідно погасити збиток коштів резервного або доданого капіталу, то кредит рахунку 84 списується на дебеті рахунку 82 "Резервний капітал" або рахунку 83 "Доданий капітал".

4. Якщо збитки погашаються за рахунок цільових внесків, відкрийте кредит рахунку 84 та дебет рахунку 75 "Розрахунки із засновниками". Покрити збитки підприємства можна також за рахунок списання нерозподіленого прибутку минулих років відкриттям дебету за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток минулих років" з кореспонденцією за рахунком 84 "Непокритий збиток звітного року".

5. Організовуйте облік за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток" для нерозподіленого прибутку так, щоб відображати повну інформацію про напрямок використання коштів. Поділяйте кошти нерозподіленого прибутку, що використовуються як фінансове забезпечення виробничого розвитку та закупівлі нового майна на підприємстві. Вносьте записи операцій за рахунком 84 тільки наприкінці грудня звітного року. Не виділяйте субрахунку в плані рахунків.