Як скласти план доходів і витрат

Як скласти план доходів і витрат

Фінансове планування охоплює всі важливі сторони діяльності компанії. Крім цього, воно забезпечує попередній контроль за виникненням і використанням трудових, грошових і матеріальних ресурсів, а також створює хороші умови для удосконалення фінансового стану організації.

Інструкція

   1. У самому верху аркуша напишіть: "План доходів і витрат". Далі відзначте, за який рік складається даний документ.


               2. Складіть таблицю, щоб у ній вийшло 6 колонок. У першій з них, у першому стовпці в "шапці" напишіть: "Показник". Далі, у другому стовпчику вкажіть перший квартал, у третьому - другий, у четвертому - третій, у п 'ятому - четвертий квартал і в останньому напишіть: "разом".

3. Заповніть дані таблиці. Перерахуйте найменування показників доходів і витрат: - валовий прибуток від продажу; - загальновиробничі витрати; - торговельні витрати; - витрати на рекламу; - розмір оплати праці управлінського персоналу; - амортизація;

4. Внесіть значення показників, розбиваючи їх по кварталах. Для цього можете використовувати бухгалтерський баланс за попередні періоди і вже виходячи з тих даних, виводити планові значення.

5. Порахуйте підсумкові значення. При цьому всі отримані дані заносіть в останній стовпчик. Для того щоб порахувати подібні значення, вам необхідно скласти всі суми за квартали за кожним показником.

6. Пам 'ятайте про те, що фінансове планування в компанії має бути взаємопов' язане з прогнозуванням господарської діяльності та будуватися на основі показників плану (обсязі виробництва та реалізації, плану капітальних вкладень, кошторису витрат на виробництво та ін.). Однак формування фінансового плану не може бути простим арифметичним обчисленням показників виробництва в деякі фінансові показники.

7. Виявіть у процесі складання плану не враховані в стандартних показниках внутрішньогосподарські резерви і знайдіть методи найбільш ефективного застосування виробничого потенціалу, наявного у компанії. Визначте шляхи більш раціонального витрачання грошових і матеріальних ресурсів.