Як підвищити рентабельність персоналу

Як підвищити рентабельність персоналу

Ефективне управління персоналом включає в себе: забезпечення компанії необхідною кількістю працівників, раціональне використання кадрів і збільшення рівня продуктивності праці в цілому. Рентабельність персоналу дозволяє дати оцінку використанню трудових ресурсів підприємства.

Інструкція

1. Рентабельність персоналу відображає ефективність використання трудових ресурсів у компанії. Даний показник характеризує роботу як трудового колективу компанії в цілому, так і дає оцінку корисності (продуктивності) одного співробітника. Рентабельність персоналу розраховується за такою формулою: Rппп (рентабельність персоналу) = П (прибуток від реалізації продукції )/ППП (середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу).

2. На показник рентабельності персоналу впливає кваліфікація, досвід, професіоналізм робітників компанії та їх кількість. Наприклад, компанія може мати достатню кількість працівників, але відсутність у них досвіду і належних навичок буде перешкоджати випуску продукції належної якості. Отже, такий стан справ призведе до збільшення витрат і зменшення прибутку від реалізації продукції, що випускається.

3. Рентабельність персоналу можна збільшити шляхом підвищення кваліфікації існуючого персоналу. Вдосконалення організації праці призведе до зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності, збільшення прибутку від реалізації продукції.

4. Ситуація, при якій штат укомплектований працівниками, що володіють належною кваліфікацією і досвідом, але саме підприємство працює на застарілому обладнанні, також призведе до зниження показника рентабельності персоналу. Старі технології та обладнання не дозволяють випускати продукцію, яка б за кількістю і характеристиками відповідала ринковим вимогам.

5. Навпаки, технічне переозброєння виробництва дозволить збільшити обсяг продукції, що випускається, і підвищити її якість. Так, впровадження нового обладнання та сучасних технологій дозволить підвищити техніко-економічний рівень виробництва підприємства в цілому. Отже, збільшиться прибуток від реалізації, а також підвищиться рентабельність персоналу.

6. Низька рентабельність персоналу може говорити про те, що організація перевищує встановлені витрати на утримання працівників: податкові відрахування, спецодяг, транспортні витрати, компенсація мобільних витрат та інші. Таким чином, прибуток, який компанії приносять працівники, істотно менше витрат на їх утримання. Зменшення витрат на утримання працівників здатне призвести до збільшення показника рентабельності персоналу.