Як написати характеристику робочого місця

Як написати характеристику робочого місця

Характеристика робочого місця - це всебічна інформація про вимоги і навантаження на даному робочому місці. Вона використовується при підборі та наймі персоналу, а також проведенні атестації фахівців.

Інструкція

1. Робоче місце є первинною ланкою будь-якого підприємства і являє собою зону трудових дій виконавця для виконання певної роботи. При складанні характеристики спочатку вкажіть його найменування, класифікаційну групу та кількість працівників. На підприємствах всі виробничі місця мають тісний взаємозв 'язок між собою. Функціонування кожного безпосередньо впливає на весь ритм колективної праці, а також результати його роботи.

операційтехнологічного процесу2. Обов 'язково відзначте, індивідуальне це робоче місце або колективне. При індивідуальному за ним закріплений один постійний працівник, колективне призначене для виконання роботи кількома людьми. Часто на виробництвах, наприклад, на заготівельних підприємствах, окремі робочі місця спеціалізуються за . У такому випадку кілька робочих місць створюють поточну лінію.

3. Потім переходьте до опису змісту роботи на цьому місці. Перерахуйте всі основні трудові функції. Дайте технічну характеристику роботи. Вкажіть зміст, засоби та організацію праці.

4. Після цього перерахуйте вимоги, які пред 'являються до кваліфікації працівника. Визначте необхідний рівень освіти, спеціалізацію, професійний досвід. Якщо це робоче місце знаходиться у виробничому цеху, відзначте претензії фізичного характеру: м 'язове навантаження, поставу, гостроту зору, слух, впливу навколишнього середовища. На деяких підприємствах необхідно вказати психічні характеристики: одноманітність і монотонність роботи, готовність до кооперації зусиль, здатність до регулювання, наявність колективного духу.

5. У характеристиці також вкажіть спеціалізацію робочого місця. Сюди входить встановлення певного виробничого профілю, а також закріплення відповідних однотипних операцій, обладнання, розподіл обов 'язків.

6. Надалі, в точності дотримуючись всіх цих характеристик, ви отримаєте раціональну організацію робочого місця з урахуванням потужності та спеціалізації підприємства, характером здійснюваних у ньому технологічних процесів і послідовністю їх виконання.