Товар як інструмент маркетингу

Товар як інструмент маркетингу

Товар - це найбільш важлива частина комплексу маркетингу. Перед тим як почати виробництво, необхідно провести дослідження ринку. Це дозволить дізнатися очікування споживачів і випустити затребуваний продукт.

Інструкція

1. У маркетингу товар можна розглядати з двох сторін. З одного боку, він являє собою засіб, за допомогою якого споживач може задовольнити свої потреби. З іншого боку, товар - це призначений для продажу продукт.

2. Товаром можна назвати все, що може задовольнити потребу або потребу. Це послуги, робоча сила, фізичні об 'єкти. Товар в маркетингу включає в себе комплекс властивостей, значущих для споживача. Це може бути престиж, упаковка, відповідність ціни і якості.

3. Якщо розглядати таке поняття з точки зору маркетингу, покупець купує не сам товар, а блага, які він надає. До основних характеристик товару можна віднести: надійність, довговічність, функціональність, дизайн, ергономічні здібності, престижність.

4. Є кілька класифікацій товару. За призначенням вони діляться на біржові, споживчого попиту та виробничого призначення. За термінами використання товари можуть бути короткострокового і тривалого користування. За ступенем обробки та характером споживання: готові вироби, комплектуючі, напівфабрикати та сировина.

5. За метою та призначенням товари класифікуються на: предмети розкоші, престижні товари, товари вибіркового попиту та повсякденного попиту. За способом виготовлення можна виділити стандартні та унікальні товари. Послуги можуть бути побутовими, соціальними та діловими.

6. Перед випуском товару підприємство має вивчити продукцію конкурентів і зрозуміти, з яких причин покупці її купують. Компанії необхідно провести комплексне маркетингове дослідження. Це дозволить краще дізнатися ситуацію на ринку.

7. Крім того, компанія повинна відповісти на ряд питань: хто буде основним споживачем товару, яка ємність ринку, чи матиме сезонність вплив на збут? Необхідно також подумати над реакцією компаній-конкурентів на випуск товару, вибрати канали збуту. Важливо зрозуміти, чи зміцнить виробництво даного товару репутацію компанії і який буде життєвий цикл продукту.


8. Коли на ринок виходить товар-новинка, споживачі починають формувати до нього ставлення. Процес сприйняття складається з п 'яти етапів. Спочатку споживач отримує загальні поверхневі знання про новий товар, потім проявляє інтерес до продукту - він починає шукати інформацію про товар.

9. На третьому етапі споживач приймає рішення про те, користуватися цим товаром чи ні. На четвертому етапі покупець купує товар і робить пробу. Заключний етап - винесення вердикту про товар. Споживач приймає рішення, чи буде він користуватися продуктом чи ні.