Що таке додатковий капітал

Що таке додатковий капітал

Доданий капітал представляє з себе суму дооцінки позаоборотних активів або бюджетні асигнування, які спрямовані на поповнення оборотних активів. Він належить до власних коштів підприємства.

Власний капітал компанії формується за рахунок статутного, доданого, резервного капіталу, а також накопичених фондів.


Джерела формування доданого капіталу

Додавальний капітал може складатися за рахунок наступних елементів:

- емісійного доходу, отриманий від розміщення акцій за ціною вище номінальної або викупної вартості; - перевищення фактичної вартості вкладу до статутного капіталу над його номінальним розміром; - курсових різниць, що виникли при формуванні статутного капіталу; підставою для включення цих коштів є їх цільове використання.

. . . . .

. Також доданий капітал виникає за рахунок сум нерозподіленого прибутку, спрямованого на довгострокові інвестиції.

Емісійний дохід

Додатковий емісійний дохід компанія отримує при розміщенні акцій за ціною, що перевищують їх номінальну вартість. Остання визначається на основі співвідношення статутного капіталу та кількості акцій. Якщо при розміщенні акції продавалися за їх номінальною ціною, то емісійний дохід не буде отримано. В ході вторинного розміщення емісійний дохід може бути отриманий при вторинному розміщенні акцій після їх зворотного викупу у акціонерів.

Курсова різниця

Додатковий капітал від курсової різниці виникає у разі якщо в комерційній організації є іноземні інвестиції. Вкладення в статутний капітал у валюті перераховуються в рублевий еквівалент. Курсова різниця розраховується як різниця між вкладеннями в статутний капітал у валюті в перерахунку на рублеве значення за курсом ЦП і заборгованістю засновника на дату внесення. Наприклад, установчими документами передбачено внесок особи у розмірі 10000 р., свою заборгованість засновник погасив, внісши на рахунок 300 дол., що за курсом ЦП становить 10 664 р. Таким чином, 664 р. увійде до складу доданого капіталу.


Перевищення вкладу в статутний капітал і відновлення ПДВ

Як внесок у статутний капітал можуть виступати не тільки гроші, а й інше майно (наприклад, матеріали, нематеріальні активи тощо). Якщо оцінювач укладе, що вартість майна вище номінального вкладу засновників, то у компанії утворюється додатковий капітал. Якщо внеском до КК виступає майно, то засновнику необхідно відновити по ньому вхідний ПДВ. Його відновлюють на підставі залишкової вартості майна або за фактичною собівартістю придбання.