Що таке бізнес-планування

Що таке бізнес-планування

Бізнес-планування - це процедура розробки бізнес-плану з метою вивчення ефективності капіталовкладення. Бізнес-планування є найважливішим інструментом управління підприємства, яке прогнозує його ефективність.


Потреба в бізнес-плануванні виникає при відкритті нової справи, виборі нових видів діяльності, для отримання кредитів, залучення інвестицій, визначення ступеня реальності досягнення бажаних результатів тощо.


Основною формою бізнес-планування є складання бізнес-плану. В умовах ринкової економіки він є робочим інструментом для нових і вже діючих фірм будь-яких масштабів і будь-якої організаційно-правової форми. Грамотно складений бізнес-план висвітлює перспективу розвитку організації і відповідає на головне питання - чи варто інвестувати в цей проект? Він також допомагає вирішити такі основні завдання:

- визначити напрямки діяльності та перспективні ринки збуту; - оцінити всі необхідні витрати; - виявити відповідність кадрів та мотивацію їх праці для реалізації поставлених цілей; - проаналізувати фінансове становище фірми; - прорахувати всі можливі ризики та передбачити труднощі. Залежно від рівня, виділяють три види бізнес-планування:

- тактичне (середньострокове планування, яке спрямоване на реалізацію стратегічних планів); - оперативне (короткострокове, спрямоване на реалізацію тактичних планів - обсяг випуску та продажів, кадри, контроль якості, товарно-матеріальні запаси тощо). Поділяють кілька основних методів бізнес-планування: балансовий, прогнозний, програмно-цільовий, нормативний, економіко-математичний та економічний аналіз. Вибір форми планування залежить від стадії розвитку компанії. Якщо фірма зріла, то її бізнес-плани відрізняються масштабністю, на початковій стадії розвитку організації бізнес-плани невеликі і нечіткі. Також на вибір форми планування впливають кваліфікація персоналу, особливості діяльності фірми та інші фактори. Бізнес-план повинен відрізнятися короткістю, конкретністю, доступністю у викладі і розумінні, переконливістю для пробудження інтересу у партнера або кредитора, не бути перевантаженим технічними подробицями. Крім того, він повинен відповідати певним стандартам складання. Джерела інформації, що використовуються при бізнес-плануванні, можуть бути найрізноманітнішими - маркетингові дослідження, ділова преса, інформація, що надається фірмою, бази даних, інформація промислових асоціацій, міжнародних організацій, виробників обладнання. Для складання бізнес-плану, відповідно до міжнародної методики, необхідні такі показники:- програма реалізації та виробництва; - чисельність працівників; - поточні витрати; - структура загальних витрат; - потреба в оборотному капіталі; Бізнес планування зазвичай здійснюється спільно з інвестором, оскільки від його цілей залежить доля проекту і його розвиток. В ході робіт також проводиться розробка техніко-економічного обґрунтування. Дана процедура допомагає оцінити можливість реалізації ідеї та оформити її на папері із застосуванням розрахунків. За допомогою бізнес планування можна уникнути безлічі помилок і зайвих витрат, заощадити час і сили.