Основні базові концепції фінансового менеджменту

Основні базові концепції фінансового менеджменту

Основу фінансового менеджменту складають деякі фундаментальні концепції, що представляють його структуру і визначають правильні напрямки розвитку. Найважливіший розділ фінансового менеджменту - вибір умов доцільного вкладення частини капіталу.

Основи фінансового менеджменту

Розробляючи фінансову політику підприємства, необхідно узгодити роботу всіх відділів підприємства. Сукупність коштів і методів, що використовуються компаніями для збільшення прибутковості та зменшення ризику неплатоспроможності, є визначення фінансового менеджменту. Отримання бажаної вигоди від трудової діяльності підприємства в інтересах власників - головне завдання фінансового менеджменту.


Основними функціями управління фінансами в системі управління підприємством є: внутрішнє фінансове планування, оцінка та облік фінансового становища підприємства, управління грошовою структурою, управління ліквідністю та оборотними коштами, управління ризиками фінансового менеджменту, укладення договорів з біржами та фінансовими фондами. У свою чергу фінансова частина організації - це система господарських процесів, що виникають в результаті формування та використання її доходів.

Концепції фінансового менеджменту

Концепція - це конкретний метод трактування і розуміння явища. Найважливіші концепції фінансового менеджменту висловлюють точку зору окремих явищ фінансової діяльності. Таким чином, відбувається становлення сутності та напряму розвитку даних явищ. Концепція потоку грошових коштів застосовна в процесі розробки інвестиційних проектів, в основі яких лежить кількісна оцінка грошового потоку. Ця концепція передбачає ідентифікацію і тривалість потоку грошей, вибір коефіцієнта дисконтування, а також передбачає ризики, пов 'язані з цим потоком. У бізнесі з отриманням доходу виникає ймовірність ризику. Концепція компромісу між прибутковістю і ризиком передбачає досягнення реального співвідношення між ними. Чим вища бажана прибутковість - тим вищий рівень ризику, який дає певний відсоток неможливості отримання цього прибутку. Концепція ефективного ринку цінних паперів передбачає рівень доступності всіх учасників даного ринку до отримання інформації. На зрівняння групових інтересів керуючих співробітників та інтересів власників підприємств спрямована концепція агентських відносин. Концепція оцінки вартості грошових коштів значиться ключовою ланкою в дослідженні інвестиційних проектів. Дана концепція передбачає обчислення мінімального рівня доходу, що покриває витрати з підтримки джерела фінансування і дозволяє не зазнавати збитків. Знаючи сутність концепції, їх взаємозв 'язок призводить до прийняття вірних рішень у процесі управління фінансами суб' єкта.