Як розрахувати спожитий струм

Як розрахувати спожитий струм

При створенні електричної мережі для вибору перерізів на окремих її ділянках потрібно знати струмові навантаження. При розрахунку мережі на втрати напруги слід брати до уваги не тільки навантаження, а й довжину всіх ділянок мережі. Тому розрахунок споживаного струму починається зі складання розрахункової схеми із зазначенням навантаження і довжини ділянок усіх, що входять в мережу ланцюгів.

Інструкція

1. Для простоти розрахунку трифазної мережі виходьте з того, що навантаження всіх трьох фазних проводів однакові. У реальній практиці така умова здійсненна тільки для силових мереж, що мають у своєму складі трифазні двигуни. Однофазні приймачі в мережі можуть мати певну нерівномірність розподілу навантаження за фазами. Однак для попередніх загальних розрахунків цією обставиною можна знехтувати.


2. Виконайте однолінійну схему дротів мережі для рівномірно навантажених фаз лінії. Вкажіть приєднані до мережі навантаження і довжину кожної її ділянки. Позначте на розрахунковій схемі місця установки запобіжників та інших захисних апаратів.

3. Якщо схема передбачає відображення електричної проводки всередині будівлі, використовуйте його поетажний план, включаючи розрізи, на яких повинна іметься проводка з обов 'язковим зазначенням точок приєднання приймачів енергії.

4. Зовнішню розрахункову схему мережі, що обладнується на великому підприємстві або в невеликому населеному пункті, складіть з використанням плану всієї площі споруди або пункту. Окремо вкажіть на схемі будинки або окремі будівлі, що представляють собою точки приєднання груп електроприймачів.

5. За кресленням вимірюйте з урахуванням масштабу довжину кожної ділянки електричної мережі. Якщо масштаб не встановлено, зробіть безпосередній обмір ділянок на місцевості. При нанесенні ділянок мережі на схему дотримуйтеся правильної послідовності з 'єднання елементів схеми між собою.

6. Після складання розрахункової схеми визначте розрахунковий струм на лінії як для кожного електроприймача, так і для групи пов 'язаних між собою елементів за формулою:I = 1000 х P/( 1,73 х U х cos ), Р - потужність електроприймача, що визначається розрахунком; U - номінальна напруга на затисках приймача; cos - коефіцієнт потужності приймача; х - знак множення ;/- знак ділення.

7. За наведеною вище формулою визначте і розрахунковий струм для групи електроприймачів, що приєднуються до лінії однофазного струму. Для ламп розжарювання і нагрівальних приладів коефіцієнт потужності прийміть рівною одиниці, що спрощує розрахунки.