Менеджмент

Менеджмент

Хоча всі ці слова є синонімами по відношенню один до одного, термін управління має більш широкий сенс. Взагалі, «управління» - це вплив керуючої системи (суб'єкта управління) на керовану систему (об'єкт управління) з метою переведення керованої системи в необхідний стан. Зокрема, в ролі суб'єкта управління виступає менеджер.


Але перш ніж говорити про менеджера і його функції, треба ввести поняття «менеджменту». Цей термін пішов від американського management - управління. Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення в ході будь-якої господарської діяльності фірми, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту.

Це поняття більш вузьке і застосовується лише до управління соціально-економічними процесами а рівні фірми, що діє в ринкових умовах, хоча останнім часом його стали застосовувати в США і щодо непідприємницьких організацій.

Якщо трохи розкрити визначення «менеджменту», то ми побачимо, що в нього входить: - виробництво продукції з мінімальними витратами та реалізація її з максимальним прибутком; - управління персоналом, отже знання соціології, психології, а також аналіз інформації та розробка програм для досягнення поставленої мети.

Адже основна функція менеджменту, я вважаю, - це вміння досягати поставлених цілей. У дрібних фірмах цю роль виконує сам директор, а у великих - менеджер (організатор, керуючий, керівник). З одного боку, у зв'язку з багаторівневою системою управління директор не може довести свої рішення сам і контролювати їх виконання на більш низьких щаблях, до того ж, у нього багато інших справ, більш глобальних завдань і проблем. З іншого боку, професійний менеджер вирішить багато проблем найчастіше краще за директора. Тож менеджер часом є найважливішою людиною на фірмі. Хочу навести тому один приклад:

У 1981р. компанія «Крайслер» запросила на посаду вищого керуючого відомого професіонала-менеджера Лі Яккоку. Суть угоди полягала в тому, що «Крайслер» в 1980р. зазнав збитків у розмірі 1,1 млрд. дол., опинившись на межі банкрутства. Лі Яккока в той час займав 1 & # 8209; місце в списку бізнесменів, які найбільше досягли успіху. Переговори не ладилися, тому що Лі Яккока ніяк не погоджувався на перехід в «Крайслер» незважаючи на фантастичну зарплату, запропоновану йому. Розбіжності полягали в правах його управління на «Крайслері». Поки ці права не були гарантовані, Лі Яккока чути не хотів про перехід. Зрештою на «Крайслері» погодилися з тим, що краще дати необмежені права людині, яка знає, як вивести компанію з кризи, ніж втратити престиж, а потім і компанію. І що ж? За три роки після занепаду «Крайслер» досяг найвищого рівня виробництва і якості автомобілів за всю історію свого існування, а з 1985р. від року до року став відвойовувати додаткову частку американського і світового ринку.

Цей приклад показує наскільки важлива професія менеджера, і що може зробити професіонал у цій справі. Але щоб досягти високого рівня в управлінні треба чітко знати свої функції і що під ними мається на увазі. Про це, тобто про функції менеджера і піде мова в моєму рефераті.