Навіщо потрібні різні види читання

Навіщо потрібні різні види читання

Читання - це дивовижний процес, що дозволяє дізнаватися багато нової інформації, культурно розвиватися, переймати досвід попередніх поколінь, насолоджуватися прекрасним поетичним складом, занурюватися в неповторний художній світ. Але різні книги люди читають по-різному.


Читання виконує дві основні функції пізнавальну та естетичну. Виходячи з цих функцій, можна виділити художнє та навчальне читання. Ця градація зовсім не говорить про те, що навчальний текст не може приносити естетичне задоволення, а художній твір не володіє корисною інформацією. Просто з методичної точки зору два даних види читання мають ряд специфічних креслень. Якщо при навчанні перед людиною стоїть завдання виконати ряд конкретних дій (наприклад, знайти певні виразні засоби), то в контексті художнього читання він отримує від манери листа автора, не піддаючи її детальному розбору. Крім виділення художнього та навчального видів читання, всередині кожного з них існує більш детальна класифікація. Якщо в якості критерію розглядати мову твору, то можна виділити читання рідною і іноземною мовою. Основною метою першого буде отримання нової інформації, а першорядним завданням другої буде вивчення іншої мови. Читання не однорідне за своєю структурою. Специфіка того чи іншого виду читання залежить в першу чергу від поставлених цілей. Якщо людина ставить перед собою завдання знайти в тексті певну інформацію, то застосує метод переглядового читання. А в разі необхідності значного розширення вже наявних відомостей доцільно використовувати прийом вивчаючого читання. Підбір виду читання відповідно до його функції має безліч плюсів, серед яких більш висока продуктивність і результативність, економія часу. Один різновид читання в чистому вигляді застосовується дуже рідко. Частіше відбувається синтез двох і більше видів читання. Наприклад, якщо людині необхідно за короткий проміжок часу ознайомитися з великим обсягом матеріалу, то вона може об 'єднати метод побіжного і вибіркового читання. Швидко переглядаючи одну сторінку за іншою, читач знаходитиме частини тексту, що відповідають запитам пошуку. А вже в них він в процесі читання буде вибирати необхідне.