Як збільшується попит і пропозиція

Як збільшується попит і пропозиція

Попит на ринку означає бажання і можливість покупців придбати товар за вказану на нього продавцем ціну. Таким чином, покупець, прагнучи заощадити, буде бажати придбати товар за нижчою ціною, ніж тією, за яку він продається. Продавець, у свою чергу, пропонує товар за більш вигідною для нього вартістю, і тому він встановлює на нього високу ціну.

Інструкція

1. Вплив ціни на товар і попитом на нього, пояснюється ефектом доходу та ефектом заміщення. Ефект доходу полягає в тому, що при обмеженій кількості власних коштів, товар за низькою ціною придбати набагато легше, тому як покупцеві не доводиться відмовляти собі в купівлі інших товарів.

2. Тому, купуючи необхідний споживачеві продукт за прийнятною для нього вартістю, він не витрачає значну частину грошей, і таким чином, економить свої доходи. Варто зауважити, що економічну логіку диктує саме обмеженість доходу: споживачі прагнуть максимізувати свої грошові кошти і накопичувати їх. Отже, величина попиту також залежить від розміру доходу: чим більше грошових коштів, тим покупець може придбати більше товарів за високими цінами.

3. В цілому, описана поведінка, при якій покупець скорочує своє споживання, витрату грошових коштів, перестає купувати товари, називають ощадливістю. Однозначно, таке зростання заощаджень населення також відбивається на величині попиту.

4. Тому в період розпродажів, акцій, знижкових систем та інших стимулюючих попит заходів, покупці активніше купують товари. З такого наочного прикладу випливає висновок, що чим нижче ціна, тим вище попит на товари. Також вірне і зворотне твердження, що чим ціна вища, тим попит на товар нижчий.

5. Така обставина виражена в законі величини попиту, який висловлює цю зворотну залежність між величиною попиту і ціною на товар. Існують певні фактори (детермінанти), які впливають на величину попиту. До таких факторів, що зменшують або збільшують попит на ринку, відносяться: споживчі смаки та уподобання, кількість споживачів на ринку, їх очікування та доходи, а також ціна на інші товари.

6. Доповнити ряд нецінових факторів, тобто факторів, які змінюють величину попиту і не залежать від ціни, можуть: реклама, сезонність, наявність товарів, що замінюють бажаний товар продуктів (товари-субкести), якість товару та користь від нього для споживача, мода та інші.

7. Пропозиції товару - це бажання і можливість продавця пропонувати товар на ринку покупцеві за певними цінами. Відомо, що виробник товарів прагне максимізувати прибуток, тому продавати свої товари за низькими цінами означає для нього виробництво у збиток.


8. Водночас ціна, яку продавець встановлює на свій товар, залежить від низки факторів. До таких факторів належать: витрати виробництва, вартість ресурсів, податки, що сплачуються продавцем, сезонність, розмір ринку, кількість покупців і конкурентів на ринку, наявність товарів-субеолог ів і товарів-комплементів (доповнюючих товарів). Розглядаючи виробництво товарів та їх подальший продаж, варто зазначити, що до детермінантів пропозиції відноситься також рівень виробництва, очікування споживачів та інші.

9. При збільшенні попиту, продавець може підвищити ціну на товар і продати його за більш вигідною вартістю. Тому при збільшенні ціни на товар, зростає його пропозиція продавцями. Отже, закон пропозиції полягає в прямій залежності між ціною на товар і обсягом його пропозиції продавцями на ринку.