Як врахувати єдиний податок

Як врахувати єдиний податок

За підсумками звітного періоду платник податку сплачує авансові платежі, що зараховуються в рахунок оплати єдиного податку за підсумками періоду, раніше обчислені авансові платежі з податку вважаються при обчисленні авансових платежів з єдиного податку за поточний звітний період та податок за податковий період. Звітним періодом визнається перший квартал, півріччя та 9 місяців календарного року. Податковим періодом визнається календарний рік.

Інструкція

1. Авансові платежі з єдиного податку сплачуються до 25 числа першого місяця за минулим звітним періодом. Єдиний податок, що підлягає оплаті після податкового періоду, сплачується до 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Іноді платник податку після оплати єдиного податку, а також здачі декларації виявляє помилку, що призводить до того, що аванс з податку, згідно з декларацією, завищений або занижений. Платник податків у такому разі має право усувати неточності за допомогою подання уточненої податкової декларації.


2. Якщо після виправлення помилки сума податку зростає, то уточнену декларацію необхідно здавати обов 'язково. Крім того, платнику податків доведеться сплатити пеню. У тому випадку, якщо авансовий платіж було сплачено у більшій сумі, ніж необхідно, подавати уточнену декларацію не обов 'язково, оскільки переплата зарахується у наступному звітному періоді.

3. Мінімальний податок сплачується у разі, якщо загальна сума обчисленого податку за податковий період менша за суму мінімального податку. Сума мінімального податку за податковий період обчислюється у розмірі 1% від тієї податкової бази, яка визначається у відповідність до Податкового кодексу. Щоб врахувати податок, потрібно загальну суму доходів, які збільшують податкову базу згідно з Книгою обліку помножити на 1%.

4. Зазвичай податкові органи не поспішають повертати надміру сплачений авансовий платіж, тому платник податку повинен зарахувати переплачену суму в рахунок оплати єдиного податку наступного року, починаючи з першого кварталу. У річній декларації оплата авансових платежів повинна обов 'язково зазначатися, в іншому випадку податкові органи можуть не повернути переплачену суму.

5. Крім того, платник податку може включити при розрахунку податкової бази у наступному періоді до витрат різницю між сплаченим мінімальним податком та розрахованим єдиним податком. Сума надміру сплаченого податку зачитується в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку лише на підставі заяви платника податку.