Як внести зміни до положення про оплату праці

Як внести зміни до положення про оплату праці

Положення про оплату праці є одним з локальних нормативних актів підприємства, тому всі зміни в даному положенні стосуються змін трудових умов. А зміна цих умов регулюються трудовим законодавством і його нормами.

Інструкція

1. Вносити зміни до Положення про оплату праці ви можете лише в тому випадку, якщо на підприємстві суттєво змінюються організаційні та технологічні умови праці. Організаційні умови передбачають під собою реорганізацію підприємства або скорочення штатної чисельності персоналу. Зміна технологічних умов означає впровадження у виробництво нових технологій, більш вдосконаленого та сучасного обладнання або перекваліфікацію виробництва.


2. Положення про оплату праці є невід 'ємною частиною колективного договору, тому перш ніж вносити до нього зміни, вам слід провести консультації з профспілковим комітетом підприємства.

3. Заздалегідь повідомте голову профкому про намічені зміни в Положенні про оплату праці та їх причини. Оголосіть про проведення зборів, на порядку денному яких стоятиме питання про зміну заробітної плати робітників.

4. На збори озвучте причини, у зв 'язку з якими ви збираєтеся змінити розміри окладів і премій співробітників організації, і заручіться підтримкою профспілкового комітету. Результати зборів внесіть до протоколу.

5. Повідомте працівників підприємства про заплановані зміни в оплаті праці. Це означає, що за два місяці до запланованої дати введення нового Положення ви повинні роздати всім працівникам під розпис повідомлення про зміну їх окладів. Чинні умови оплати праці не повинні бути погіршені новими змінами, що вносяться в Положення.

6. Після закінчення двомісячного терміну чинне Положення визнаєте недійсним і введіть в дію вже розроблене нове. Оформляєте його у вигляді додатка до колективного договору підприємства.

7. Якщо на підприємстві відсутній колективний договір, то зміни до Положення про оплату праці оформлюються у вигляді додатка до вже існуючого Положення.


8. Після того, як ви ввели в дію нове Положення, внесіть зміни, що стосуються заробітної плати співробітників, в їх трудові договори.