Як порахувати знижку

Як порахувати знижку

За допомогою системи знижок підприємство має можливість значно збільшити прибуток від продажів, максимізувати свою частку на ринку, прискорити оборотність дебіторської заборгованості і поліпшити тим самим показники ліквідності. Розрахунок розміру знижки - це завжди компроміс між зниженням ціни товару і можливими втратами.

Інструкція

1. При розрахунку розміру знижки за обсяг товару, що купується, необхідно визначити розмір партії товару, за який виробник може надати знижку. Для цього на основі аналітичних даних за минулий рік і планованих показників на майбутній визначається точка беззбитковості. Для найбільш точного розрахунку базовий розмір ціни і собівартості потрібно скоригувати на індекс інфляції. Потім отриманий розмір продажів слід розділити на кількість замовлень минулого року. Вийде мінімальний розмір партії товару, за який можна надати знижку.


2. Знаючи мінімальний розмір партії товару, легко визначити максимальний розмір знижки, яку може надати підприємство. Він розраховується наступним чином:Знижка = Цо-С- (Цо-С) * Пmin )/Пз, де Цо - базова ціна за одиницю продукції без урахування знижки, С - собівартість одиниці продукції, Пmin - мінімальний розмір партії товару, Пз - обсяг партії, яку замовив покупець.

3. Але при цьому знижки максимального розміру надавати не слід. У підприємства повинен бути певний запас міцності. Для того щоб обсяг продажів збільшився, можна прийняти запас міцності як відсоток, який знаходиться у зворотній залежності від обсягу партії замовлення. В даному випадку при зростанні обсягу покупки знижка буде збільшуватися більш швидкими темпами.

4. Знижка може бути надана не тільки за обсяг покупки, а й за скорочення терміну розрахунків з покупцями. В даному випадку при розрахунку розміру знижки слід визначити, під який відсоток підприємство готове кредитувати своїх дебіторів. Але при цьому ставка не повинна бути вище відсотка, під який підприємство залучає позикові кошти. Під ними розуміються не тільки банківські кредити, а й заборгованість перед постачальниками.

5. Після визначення ставки кредитування можна розрахувати максимальний розмір знижки:Знижка = Пр * (Т - Тмах )/365, де Пр - ставка за комерційним кредитом, розрахована підприємствам (у%), Т - час, протягом якого покупець повинен сплатити товар для отримання знижки (днями), Тмах - максимальний час, протягом якого підприємство надає відстрочку платежу (днями).