Що таке просування в маркетингу

Що таке просування в маркетингу

Просування товару на ринку - дуже важливе питання, що стоїть перед відділом маркетингу. Фахівці повинні вирішити, як, через кого і якими способами товар буде просуватися на ринку. Виділяють чотири способи просування. Це: реклама, прямі продажі, пропаганда і стимулювання продажів.

Інструкція

1. Просування - це перелік заходів, спрямованих на підвищення ефективності продажів. Просування прагне активації споживчого попиту. Крім того, завдяки просуванню підтримується сприятливе ставлення до компанії.

2. Реклама - важлива частина просування. Необхідно розділяти рекламу взагалі і рекламу в маркетингу. Остання займається інформуванням споживачів про діяльність виробників і про споживчі властивості товарів. Рекламну діяльність слід розглядати саме через цю призму. Якщо рекламований товар на ринку не затребуваний - навряд чи вдасться продати його, незважаючи на дорогу рекламу.

3. Рекламне звернення має обов 'язково містити унікальну торговельну пропозицію. Воно має кардинально відрізнятися від пропозицій, які роблять конкуренти.

4. Реклама повинна запам 'ятовуватися, тільки тоді вона буде ефективною. Здатність запам 'ятовуватися залежить від цінності та інформативності реклами.

5. Покупець приймає рішення про придбання товару в тому випадку, коли він усвідомлює свою потребу в нім. Тому, головне завдання маркетингу при плануванні рекламних заходів полягає в тому, щоб правильно визначити цільову аудиторію і засоби донесення інформації про товар. Необхідно побудувати рекламну компанію так, щоб покупець самостійно прийняв рішення про покупку.

6. Особисті прямі продажі являють собою частину просування товару. Діяльність полягає в усному поданні товарів у бесіді з потенційними покупцями. Дана діяльність також носить назву директ-маркетинг або прямий маркетинг. Для його здійснення додаткові фінансові ресурси не потрібні. Це не просто банальна роздрібна торгівля, а вищий рівень організації бізнесу.

7. Особисті продажі мають низку переваг: індивідуальним підходом до кожного споживача, зворотним зв 'язком зі споживачем, меншим розміром витрат (порівняно з рекламою).


8. Особисті продажі надзвичайно ефективно вирішують ряд маркетингових завдань: збір інформації про ринок, виявлення потенційних клієнтів тощо.

9. Пропаганда - це різновид зв 'язків з громадськістю. Мета пропаганди полягає в тому, щоб привернути увагу потенційних споживачів, не витрачаючи кошти на рекламу.

10. До основних інструментів пропаганди належать: виступи, заходи, публікації та новини, спонсорство та засоби ідентифікації. Пропаганда націлена на споживача, контрагентів, ключових журналістів, державних і муніципальних органів влади та управління.

11. Стимулювання продажів являє собою сукупність заходів, які покликані сприяти просуванню продукції. Стимулювання продажів спрямоване на покупців, контрагентів і торговий персонал.