Чому дебет з кредитом не сходяться?

Чому дебет з кредитом не сходяться?

Людям, далеким від бухобліку, складно зрозуміти радість бухгалтера, якому нарешті вдалося звести баланс! Чому відбуваються ситуації, коли Актив з Пасивом ніяк не можуть зійтися і навіщо потрібно, щоб вони зійшлися?

Абетка бухгалтера

Щоб ефективно вести господарську діяльність та вчасно приймати вірні управлінські рішення, потрібно в поточному часі відстежувати господарські процеси та проваджені господарські операції. Для цього дані з первинної документації групуються на рахунках бухгалтерського обліку, навіщо ці дані систематизуються, аналізуються і керівництво підприємства отримує можливість робити висновки про результати своїх зусиль.

Бухгалтерський облік заснований на принципі подвійного запису: кожна господарська операція повинна бути відображена в Дебеті і Кредиті рахунків, тобто придбання повинні бути рівні витратам. Інакше статися не може, оскільки кошти переходять з одного стану в інший, але не можуть виникати нізвідки і безслідно зникати. Саме на цьому принципі побудована вся система бухгалтерського обліку, а саме поняття "баланс" означає рівність, коли це правило дотримане.

Кожна господарська операція зачіпає два бухгалтерських рахунки: якщо до каси надходять грошові кошти, має бути вказане джерело їх надходження; при витрачанні цих коштів в обліку відображається категорія витрат: будь це виплата постачальнику, оплата праці працівника або податкові платежі - для кожного з них в Плані Рахунків знайдеться своя категорія. Крім цього, принцип подвійного запису виключає можливість здійснення бухгалтерської помилки: якщо вона має місце, баланс звести не вдасться.

Як знайти помилки в обліку?

Всі помилки в бухгалтерському обліку бувають двох типів: навмисні і ненавмисні, але частіше за інші допускаються такі системні помилки:- при первинному обліку, коли операції відображаються в обліку без відповідних документів; - при несвоєчасному відображенні в обліку. - при складанні невірних проводок. У цьому випадку спотворюються дані обліку; - в оцінці, можуть бути пов 'язані з порушеннями в правилах первинного обліку, обчислення суми амортизаційних відрахувань; - специфічні помилки можуть виникнути при збоях у роботі комп' ютерів, при використанні некоректних бухгалтерських програм, при раптовому відключенні електроенергії, при впровадженні в систему шкідливих комп 'ютерних програм. У всіх випадках найефективнішим методом, що дозволяє знайти помилки в обліку, є проведення інвентаризації, коли фактичний залишок звіряється з бухгалтерським. У цьому випадку можна виявити факти неправильного оформлення цінностей і розкрадань. Також допоможе проведення звірок з контрагентами щодо приходу та витрати товарно-матеріальних цінностей. При складанні оборотно-сальдової відомості вручну дослідний бухгалтер може "на очок" побачити невірні проводки, а також відстежити рух коштів по дебетах і кредитах рахунків. Крім цього, корисно застосовувати метод логічного контролю, зі створенням "контрольних точок", значення яких у вірній звітності повинні збігатися.