Що таке громадянські правовідносини?

Що таке громадянські правовідносини?

Громадянське право виникло у відповідь на появу в суспільстві нових суспільних відносин, пов 'язаних з торгівлею. Тобто спочатку ця галузь регулювала лише процедури купівлі-продажу, дарування, обміну та інших способів отримання права власності. Пізніше сфера дії цивільного права ще більше розширилася, навіть незважаючи на те, що від неї відокремилися деякі частини, ставши окремими галузями. При цьому все те коло, на що поширюється дана гілка законодавства, становлять цивільні правовідносини. Вони є обов 'язковим елементом цієї правової галузі. Розберемося з їх поняттям, особливостями, структурою і видами.

Поняття громадянської правовідносини

Взагалі, цивільні правовідносини - це деякий різновид суспільних відносин, які врегульовані цивільно-правовими нормами. Ці нормативні приписи встановлюють певний зв 'язок між їхніми учасниками, який знаходить особисте вираження в кореспондуючих правах і обов' язках суб 'єктів.

Ознаки громадянських правовідносин

Цивільні правовідносини, безумовно, відрізняються від відносин, які є сферою регулювання інших галузей права. У чому полягає їхня особливість? Розберемося в цьому. По-перше, подібного роду відносини можуть виникнути лише між суб 'єктами цивільного права. По-друге, вищевказані учасники характеризуються тим, що їх знаходять юридично рівними, а також незалежними і самостійними. По-третє, громадянські правовідносини у своїй перевазі засновані на волевиявленні сторін. І, нарешті, по-четверте, вони носять кореспондуючий характер, іншими словами, двосторонньо зобов 'язуючий.

Структура громадянських правовідносин

Як і будь-які інші, відносини, врегульовані цивільним правом, складаються з трьох обов 'язкових елементів. Перший з них - суб 'єкти. У нашому випадку до них відносяться як фізичні, так і юридичні особи. Крім того, в деяких ситуаціях до них зараховується держава, а також і адміністративно-територіальні одиниці. Ці суб 'єкти повинні мати правосуб' єктність. Ще одна особливість полягає в тому, що в будь-якому подібного роду правовідносині зобов 'язані бути присутніми мінімум 2 учасника. При цьому один з них - управомочений, а другий - зобов 'язаний. Другий же елемент, що становить цивільні правовідносини - це їх об 'єкт. Їм може виступати як матеріальне, так і нематеріальне благо. Третій складовий елемент громадянських відносин - це їх зміст, або, іншими словами, права та обов 'язки учасників.

Види громадянських правовідносин

Залежно від предмета регулювання всі вищевказані правовідносини можна умовно розділити на майнові та ті, які не мають такого характеру. За способом виконання інтересів управомоченого суб 'єкта можна розділити всі цивільні відносини на речові та обов' язкові. Ці класифікації не є вичерпними.