Розшифровка ПДС. Скидання. Навіщо потрібні нормативи?

Розшифровка ПДС. Скидання. Навіщо потрібні нормативи?

Кожне працююче підприємство, яке виробляє скидання стічних вод, зобов 'язане мати аналітичний узгоджений проект скидів, тобто проект нормативів ПДС. Такі нормативи встановлюються для кожного конкретного випадку скидання промислових забруднюючих вод, виходячи з того, що ГДК не буде перевищувати необхідне порогове значення в місцях використання води для промислових цілей. Контроль значень ПДС вимірюється в контрольних створіннях або пунктах.

Що таке ПДС: розшифрування

Для початку розберемося з самим терміном. Для реального розуміння екологічних вимог нормативів та захисту природного середовища слід знати розшифровку абревіатури ПДС. ПДС - це гранично допустиме скидання або максимально певна кількість забруднюючих речовин, які незаконно скидаються у водойми. Якщо водойма використовується одночасно для різних цілей виробництва, то до води, її властивостей і складу застосовуються вищі норми затверджених нормативів. Тільки таким способом може забезпечуватися екологічна безпека на підприємствах і навколишніх територіях. З незалежних причин, якщо неможливо дотримати нормативи допустимих скидів, то встановлюються ліміти на скиди як тимчасовий захід. У цьому питанні необхідно враховувати і асиміляційні (нейтралізуючі) здатності водойм і річок, куди скидаються стічні відходи.


Еконормативи у виробництві

Відомо, що на підприємствах технологічні цикли споживають воду, а загазована і забруднена технологічними домішками рідина виводиться. В екології розшифровка ПДС звучить як термін, який визначається з урахуванням концентрації шкідливих речовин у водоймах, їх фонової концентрації, здатності до асиміляції та розсіювання речовин, що скидаються.

ПДС також враховує і ГДК (гранично допустима концентрація) шкідливих речовин, і ПДУ (гранично допустимі рівні впливу) на природу. Для розшифровки ПДС слід мати на увазі і ці фактори. Для ефективно-оптимальної роботи підприємств не можна допускати перевищення градацій встановлених екологічних нормативів. Вони для підприємств і господарюючих суб 'єктів повинні стати екологічним імперативом.

Врахування наслідків

Підприємства та господарюючі суб 'єкти повинні керуватися в роботі чинними нормативами та враховувати майбутні наслідки від техногенних впливів шкідливих речовин. Основу обліку та оцінки становлять витрати на запобігання забрудненню або на величину відверненої шкоди. Слід враховувати, що розшифровка ПДС також означає витрати на відтворення і саме відновлення природного середовища на розглянутої території.

Отже, ПДС як гранично допустиме скидання шкідливих речовин встановлює ліміт з витрати стічних заражених вод і концентрацій у них домішок або облік ГДК речовин у місцях водозбору і водокористування. Підприємству дозволяється викидати в атмосферу або скидати у водойму певний обсяг відходів, що не викликає несприятливі екологічні наслідки.

Ув 'язнення