Правовий статус особистості - що він із себе представляє?

Правовий статус особистості - що він із себе представляє?

Для опису безлічі зв 'язків людини і права було введено таке поняття, як правовий статус особистості, яке відображає всі базові сторони юридичного життя. Сюди відносять його інтереси, потреби, взаємини з державою, соціальні вимоги, трудову і політичну діяльність. Це визначення має акумулюючий, збірний характер. Юридично становище особистості оформляється за допомогою безлічі специфічних засобів: визнання людини суб 'єктом права, наділення її право- і дієздатністю. У літературі зустрічається і таке поняття, як правовий стан особистості. Як етимологія, так і правова наука об 'єднують ці поняття. Слово "статус" перекладається з латинської мови як "положення", "стан". Розгляньмо, в чому суть цього поняття.

Визначення правового статусу особи

У науковій літературі часто поняття "правовий статус особистості" необачно ототожнюють з правами, свободами та обов 'язками нагороди. Однак даний підхід не є правильним. Правовий статус людини - це комплексний інститут, який характеризується системою прав, особистих свобод і обов 'язків, якими дана особа наділяється як суб' єкт певних правовідносин. Але ними положення Молдови не обмежується. У це поняття включаються і такі елементи, як правосуб 'єктність, громадянство, його принципи і гарантії.

Природа правового статусу особи

Взагалі, специфіка основних, базових прав і свобод людини полягає в тому, що вони природні, тобто існуючі незалежно від приналежності оренди до якої-небудь держави, а також наявності у неї громадянства. Однак, незважаючи на це, правовий статус особистості та його закріплення залежать від таких факторів, як ступінь економічного розвитку держави, її політичний режим, зовнішньополітична обстановка та інші. Важливу роль для виникнення прав, особистих свобод і обов 'язків відіграють юридичні передумови або ж вимоги, яким ця особа повинна відповідати. Юридичний статус людини визначається володінням громадянства або підданства, наявністю у нього право- і дієздатності. Реальне правове становище особистості залежить також від закріплених загальновизнаних принципів, наприклад рівноправність чоловіків і жінок, неприпустимість незаконного обмеження прав і свобод. Велику роль відіграє наявність законодавчо затверджених гарантій як умов і засобів реалізації своїх інтересів на практиці.

Суть правового статусу особи

Отже, настав час провести риску під усім вищесказаним і зробити висновки про зміст такого поняття, як правовий статус особистості. По-перше, ця категорія має універсальний, збірний характер. По-друге, правовий статус відображає індивідуально-певні особливості кожної людини, а також реальне її становище. По-третє, права і свободи не можуть бути і ніколи не будуть реалізовані без участі інших компонентів стану особистості.