Номінальна заробітна плата - це що таке?

Номінальна заробітна плата - це що таке?

Взаємодія трудящого і наймача формується на взаємовигідних умовах. У кожного з учасників цих відносин свої завдання. Для керівника важливо знайти кваліфікованого співробітника, а останні, в свою чергу, розраховують на гідну винагороду за свою професійну діяльність. Таким чином, головним виступає грошове питання.

Номінальна заробітна плата

Це сума, яка призначена до виплати за одиницю часу, витраченого на працю. При вступі на підприємство наймач і майбутній співробітник укладають договір. Цей документ підтверджує факт зайнятості громадянина. У договорі прописуються основні умови професійної діяльності в компанії. Присутні в ньому і пункти, що визначають обсяг грошового забезпечення та періодичність його виплати. Величина винагороди залежить від тієї системи, яку використовує при розрахунку підприємство. Номінальна заробітна плата - це всі кошти, які отримує трудящий за свою діяльність в організації. До неї, в числі іншого, відносять премії, заохочувальні та інші виплати.


Системи розрахунку

Номінальна заробітна плата може встановлюватися в різних формах. Основними системами розрахунку вважаються:

  1. Здільна. Вона залежить від обсягу продукції, випущеної згідно з встановленими критеріями якості. Номінальна заробітна плата нараховується за індивідуальним результатом працівника. Розрахунок може проводитися і за загальним обсягом у разі, якщо діяльність здійснюється бригадою, цехом чи іншим колективом.
  2. Здельно-прогресивна система використовується для стимулювання перевиконання встановлених планових показників. При цьому винагорода за випущену продукцію понад норму розраховується за підвищеними тарифами.
  3. Акордна номінальна заробітна плата - це сума, яку отримує співробітник відповідно до встановленого графіка. Видача коштів здійснюється або на кожній стадії процесу, або по його завершенні.
  4. Тимчасова номінальна заробітна плата - це винагорода, яка розраховується трудящим згідно з їх кваліфікацією за тимчасовими тарифами. Вона не залежить від обсягу продукції. Розрахунок здійснюється за витраченим на виробництво часом.
  5. Окладна номінальна заробітна плата - це фіксована винагорода. Воно встановлюється згідно з посадою, за штатним розкладом.
  6. Планово-тимчасова номінальна нарахована заробітна плата - це сума винагороди, яка належить за виконаний норматив у встановлений період.

Існує також змішана система. Вона використовується залежно від ситуації на підприємстві і передбачає розрахунок за кількома моделями одночасно.

Вдосконалення системи

Зміни, що відбуваються у світовій економіці, безсумнівно, впливають і на процеси, що мають місце всередині підприємств. У виробництво впроваджуються нові технології, управлінська структура зазнає коригування, стає більш сучасною. Середня номінальна заробітна плата виходить за межі встановлених систем. Починають з 'являтися підприємства, які роблять стимулюючий вплив на продуктивність.

Фактори впливу

У них виступають:

  1. Застосування аналітичної системи для оцінки професійної діяльності кожного співробітника за спеціальною бальною шкалою. Внесок людини у провадження визначається при розгляді багатьох факторів. Основними з них вважаються стаж, кваліфікація, обсяг і якість виконаної роботи. До уваги також береться вплив діяльності працівника на економічний стан підприємства.
  2. Поширене використання нестабільних факторів для оцінки праці. Номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата може збільшуватися за рахунок додаткових грошових заохочень. У ряді випадків доплата може скласти до 30% від встановленого окладу. В якості факторів, які впливають на величину таких заохочень, виступають збільшення продуктивності, показники якості та економії сировини.

Реальна і номінальна з/п

У чому відмінність між ними? Номінальна зарплата, як вище було сказано, - це ті кошти, які отримані співробітником по виконаній ним роботі, а реальна - це обсяг послуг і товарів, який можна придбати на ці гроші. За рахунок останньої формується купівельна спроможність. Даний фактор вважається ключовим при розрахунку економічного показника зростання добробуту. Інфляція безпосередньо впливає на зменшення купівельної спроможності. Чим інтенсивніше будуть зростати ціни при незмінній номінальній оплаті, тим менше продукції і послуг зможе придбати громадянин, оскільки коштів у нього буде недостатньо.

Індекс

Він був введений для статистики змін. Виражається він у відсотках. Розрахунок здійснюється шляхом поділу показника номінальної з/п на індекс цін і множення на 100. Статистичні цифри відображають процеси, які мають місце в реальному житті. Ця інформація використовується державними структурами для своєчасного реагування на ті чи інші зміни. При великій інфляції та відсутності індексації номінальної зарплати виникає незадоволеність соціальним становищем у населення. Незначне підвищення цін вигідно для економіки. Воно виступає як стимул для збільшення окладу співробітникам. Але ось високий рівень інфляції носить згубний характер.