Каббала - езотеричне вчення

Каббала - езотеричне вчення

Слово «Каббала» означає на івриті «здобуття», як свідчить каббалістичне переказування, перші найпотаємніші знання були отримані прабатьком євреїв Авраамом від ангела.


У будь - якому випадку Каббала є стародавнім вченням, що містить якісь таємні знання з божественного Об "явлення, зашифровані в Торі. Вивчення Каббали передбачає пошук відповідей на запитання про Творця і процес Творіння, сенс існування і призначення людини.

Основні положення Каббали були сформульовані в епоху Середніх століть низкою відомих єврейських вчених у таких працях як Книга Зоар, Багір, Йецира та інших.

Вивчення каббали

Якщо прислухатися до Талмуда, то до вивчення Каббали можна приступати лише спіткавши всі рівні Тори, яких налічується чотири, починаючи з простого розуміння тексту (перший рівень), розпізнавання сенсу натяків (другий рівень) і закінчуючи тлумаченням (третій рівень) і таємницею (останній четвертий рівень). Така вимога пояснюється тим, що раніше Каббала була доступна лише іудеям. Зараз же долучитися до її знань виявляють бажання мільйони людей, більшість з яких до цього мало що знали про священні тексти єврейського народу. Тому ця вимога в даний час строго не дотримується і до вивчення Каббали бажаючі допускаються відразу. Звичайно, можна сперечатися, про правильність такого послаблення, адже витоки все ж вчення криються у священних текстах іудаїзму, тому людині незнайомій з ними, зрозуміти суть Каббали на перших етапах буде складніше. Сучасні вчителі рекомендують одночасно з Каббалою вивчати і канонічні тексти юдаїзму.

Тут важливо зазначити, що каббалісти не закликають переходити всіх в юдаїзм, вони не вважають Каббалу виключно релігійним вченням. Видатний сучасний каббаліст Міхаель Лайтман позиціонує Каббалу як науку зі своєю методологією і предметом вивчення. Можна залишатися мусульманином, православним або католиком і паралельно вивчати Каббалу, кажуть каббалісти. Все ж Міррадів хотів би попередити, що все глибше занурюючись у вивчення Каббали, можна виявити точку, де погляди сповідуваної вами релігії і Каббали розходяться, і довіра до однієї з концепцій може у вас похитнутися.

Що вивчається в Каббалі

Каббала розглядає священну книгу юдеїв Тору як носій прихованих знань, зашифрованих особливим містичним кодом. Згідно Каббалі, всі біди людства і кожного його представника окремо відбуваються через незнання і недотримання законів світобудови. Тому призначенням Каббали проголошується вдосконалення людей в духовному плані, що, за ідеєю, неодмінно посприяє розумінню їх призначення як у світі матеріальному, так і в духовному. Каббала виступає в ролі інструменту, необхідного для більш глибокого розуміння законів, що керують життям і світом в цілому.

Згідно Каббалі, душа отримує тілесне втілення в матеріальному світі, щоб усвідомити, притаманну їй індивідуальну особливість і виконати поставлене перед нею завдання. Як тільки ці цілі досягаються, душа перестає повертатися в матеріальний світ і переходить у новий стан «Гмар Тікун», що знаменує собою остаточне виправлення духовного «Я», що і є справжньою метою Каббали.

Каббалістична література

Література по Каббалі сьогодні загальнодоступна і різноманітна. Оскільки існують кілька основних шкіл, що вивчають Каббалу, то в книгах різних авторів можуть зустрічатися різночитання, погляди, різні тлумачення одних і тих же аспектів навчання. Але фундаментальні, основоположні знання по Каббалі викладені декількох стародавніх книгах.

Основи Каббали закладалися в Іспанії, де в XIII столітті діяла сильна Жеронська школа. Видатні діячі цієї школи (Ісаак Сліпий, Рамбан та ін.) розробили і дали визначення головним поняттям Каббали. Тоді була написана «Сефер Іюн», в якій даються важливі елементи навчання.

Іншою значущою для каббалістів книгою, і, можливо, найдавнішою, є «Сефер Йецира», написана, як вважається, у другому столітті нашої ери. Втім, ряд каббалістів вважають, що у книги набагато більш солідний вік і написана вона самим біблійним прабатьком Авраамом (його, до речі, вважають засновником Каббали). У цій книзі вперше згадуються сфироти (одне з найважливіших понять в Каббалі), за допомогою яких відбувається створення світу богом, а також дається розшифровка символічних значень букв івриту.

Поки не був опублікований «Зоар», найавторитетнішою для тих, хто вивчав Каббалу, була «Книга Багір», яку частіше інших цитували і тлумачили. Ця праця, спочатку у вигляді рукопису, отримала поширення завдяки прованській школі каббалістів (1176 р.) Природно, спочатку книга була відома досить вузькому колу адептів, але в 1651 році книга була надрукована в амстердамській друкарні, а пізніше була видана і в інших європейських країнах. У «Багір» викладається вчення про десять Сфірот, висвітлюється питання перевтілення, міститься трактування значень чисел і букв івриту.

Кожна з 22 літер несе якийсь божественний атрибут і пов'язана з певним числом. Причина всього існуючого є Єдине Божество, чию волю можна дізнатися, правильно інтерпретуючи значення літер і чисел. Розкладаючи слова на частини, каббалісти доходять висновку, що саме в буквах алфавіту і перших 10 числах укладена велика мудрість. Узагальнено літери і цифри в кабалістичній практиці називають «32 чудових шляхи до мудрості».

Слідом за Піфагором каббалісти велике значення надають числам, в них полягає глибинна сутність речей і все може бути вимірено числами. У кабалістичній космогонії число-буквені комбінації розглядаються як символи, що виражають думку і одночасно як інструменти Творця, що займається світобудовою.

Книга Зоар

Але найбільшою повагою і популярністю користується «Книга Зоар» (іноді назва вимовляється як «Зогар»), що на івриті означає «сяйво». Ортодоксальні послідовники Каббали кажуть, що ця книга була написана в II - III столітті н. е. і її автором називають Шимона Бар Йохая, хоча є думка, що справжнім автором є Моше де-Леон, який жив у XIII столітті.

Книга написана у формі бесіди трьох вчених чоловіків: Шимона (автора), його сина Еліезера і Хізкії. Вони міркують про найскладніші місця Святого Письма. Особливо детально розглядається момент творення землі і людини, викладені на початку Біблії, - каббалістичне трактування причин гріхопадіння перших людей і всесвітнього потопу.

У «Книзі Зоар» міститься небувала духовна міць і першооснова ідейної складової Каббали. Вважається, що прочитання «Зоар» вголос навіть без проникнення в сенс тексту позитивно впливає на душу. У Середні століття і Новий час «Зоар» стала дуже цінуватися і практично кожен вчений, в тому числі і християнські, бажали мати в своїй бібліотеці цю працю.