Як включати реостат у ланцюг

Як включати реостат у ланцюг

Вибір способу включення реостату в ланцюг пов 'язаний, як правило, з призначенням даного реостату в конкретній схемі. Тому є необхідним - розібратися в принциповій схемі пристрою, який використовується.

Вам знадобиться

  • Підручник з фізики, кулькова ручка, аркуш паперу.

Інструкція

1. Використовуючи підручник з фізики, повторіть, як розподіляється струм у випадках паралельного і послідовного включення резисторів в електричний ланцюг. Знання даних закономірностей дозволить правильно підключити реостат. Як відомо, при паралельному підключенні резистора в ланцюг струм, що проходить раніше через елемент, до якого підключається резистор, розділяється на дві частини: одна частина тече через початковий елемент, а інша - через резистор.

2. Намалюйте схему паралельного включення реостату в ланцюг, якщо вам необхідно шунтувати деякий елемент ланцюга і контролювати силу струму через нього в максимально можливих межах. При максимально можливому значенні опору реостата струм через досліджуваний елемент залишається початковим, а при мінімальному опорі весь струм проходить через реостат в обхід елемента.

3. Зверніть увагу, що схема паралельного включення реостату не дозволить вам контролювати загальний струм в ланцюгу, бо при паралельному з 'єднанні елементів загальна сила струму не змінюється, вона тільки розподіляється між окремими гілками.

4. Якщо ж вам необхідно мати можливість змінювати загальний струм ланцюга, то реостат потрібно підключити послідовно з елементами ланцюга. Тоді з 'явиться можливість змінювати загальний опір ланцюга, регулюючи таким чином і загальний струм.

5. Зауважте, що під час з 'єднання реостата послідовно з досліджуваним елементом з' являється можливість збільшувати і зменшувати напругу на елементі. Це обґрунтовується тим, що напруга в ланцюгу розподіляться за елементами відповідно до правила: чим більше опір, тим більше напруга, що падає на даному елементі.

6. Зверніть також увагу на те, що при підключенні реостату в ланцюг послідовно з досліджуваним елементом можна контролювати не тільки напругу на даному елементі, але і силу струму. Адже при зміні струму в загальному ланцюгу його значення змінюється і в окремих елементах ланцюга, включених послідовно в ланцюг. Між тим, існує певна відмінність між двома способами регулювання сили струму через елемент. У разі підключення реостата послідовно ви отримуєте можливість змінювати силу струму в досліджуваному елементі, не зачіпаючи всю схему, а значить, не вторгаючись в режим роботи пристрою. У разі ж включення реостату послідовно в електричний ланцюг будь-які маніпуляції з ним призводять до коливань сили струму у всьому ланцюгу, порушуючи, таким чином, роботу приладу.