Як списати прострочену дебіторську заборгованість

Як списати прострочену дебіторську заборгованість

Дебіторська заборгованість - це заборгованість, сформована за рахунок покупців, підзвітних осіб, замовників та інших кредиторів. Як правило, ці суми належать до списання, цей порядок затверджено "Положенням з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності".

Інструкція

1. Спочатку слід уточнити, що дебіторська заборгованість списується в тому випадку, коли за нею минув строк позовної давності (три роки), а також у разі нереального стягнення, наприклад, при банкрутстві контрагента.

2. Щоб списати прострочену дебіторську заборгованість, видайте наказ про проведення інвентаризації заборгованості. Також вкажіть у цьому розпорядчому документі склад інвентаризаційної комісії, яка повинна складатися з головного бухгалтера, відповідальної особи за ведення розрахунків з покупцями та інших співробітників. Пропишіть і терміни проведення даної процедури.

3. Після цього необхідно взяти розписку з співробітника, відповідального за облік взаєморозрахунків з контрагентами, про те, що всі дані достовірні і включають в себе повну інформацію.

4. Всі результати інвентаризації оформіть у вигляді акта (форма № ІНВ-11), який має бути підписаний усіма членами комісії. Також можна скласти довідку-програму до цього документа, яка містить розширену інформацію. Потім складіть письмове обґрунтування, оформіть його у вигляді бухгалтерської довідки.

5. Після цього на підставі всіх перерахованих вище документів видайте наказ про списання простроченої дебіторської заборгованості. А потім відобразіть все це в бухгалтерському обліку за допомогою кореспонденції рахунків:Д91 "Інші доходи та витрати" субрахунок "Інші витрати" К62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або "Розрахунки з підзвітними особами" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

6. Списані суми необхідно враховувати у складі позареалізаційних витрат. Після цього списана дебіторська заборгованість повинна відображатися на забалансовому рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість дебіторів" протягом 5 років з дати списання.