Як вийти із засновників ТОВ

Як вийти із засновників ТОВ

При бажанні один з учасників товариства має право в будь-який час вийти з ТОВ. Для цього складається заява, потім оформляється протокол ради учасників. Фірмою виплачується вартість частки протягом півроку засновнику, який вийшов. Товариством, у свою чергу, подається заповнена форма р13001 для внесення змін до ЄДРЮЛ.

Вам знадобиться

  • - бланк заяви;
  • - статут ТОВ;
  • - закон про ТОВ;
  • - бухгалтерська звітність;
  • - форма р13001;
  • - друк фірми;
  • - бланк договору купівлі-продажу.

Інструкція

1. У законі, що регулює діяльність ТОВ, прописано порядок виходу учасників з товариства. Як правило, на директора фірми покладаються повноваження про прийняття такого рішення. Це право викладається в статуті при створенні організації. У цьому випадку заяву з проханням виключення зі складу засновників адресуйте одноосібному виконавчому органу фірми - генеральному директору. Якщо установчим документом передбачено, що визначення складу учасників знаходиться у віданні ради засновників, заяву складіть на ім 'я голови виборного органу ТОВ. Надішліть документ поштою на юридичну адресу підприємства, якщо особисто прийматися від вас заяву засновники відмовляються.


2. Радою учасників складається протокол, в якому зазначається факт вашого виключення зі складу засновників. Документ завіряється печаткою, підписами кожного учасника. У деяких випадках, коли право визначення складу учасників ТОВ покладено на директора, останнім видається наказ. У змістовній частині прописується факт вашого виходу з ТОВ.

3. Протягом шести місяців з моменту подачі заявки ТОВ зобов 'язане виплатити вам дійсну вартість вашої частки. Ця величина визначається на підставі бухгалтерської звітності того року, в якому ви написали заяву. Деякі компанії викликають оцінювача для того, щоб розрахувати вартість частки в ринкових цінах.

4. Як правило, у статутах ТОВ прописують черговість осіб, якому можлива передача права на частку учасника, що вийшов. Якщо в установчому документі зазначено, що першими претендентами є засновники, продайте свою частину одному із засновників. Складіть договір купівлі-продажу, завірте його печаткою товариства, підписом особи, якій передається право користування часткою, своїм підписом.

5. Потім товариством заповнюється заява (форма р13001). На аркуші Г даного бланка вписуються ваші персональні дані, ставиться "галочка" у графі припинення прав на частку. Разом з цим документом передаються до реєструючого органу нова редакція статуту, протокол (або наказ). На підставі поданих відомостей вносяться зміни до ЄДРЮЛ.