Як провести фінансовий аналіз підприємства

Як провести фінансовий аналіз підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться метою оцінки його діяльності. Він передбачає розрахунок низки показників, які відображають процес формування грошових коштів у господарюючого суб 'єкта, напрями їх використання та ефективність.

Інструкція

1. Фінансовий аналіз є обов 'язковим елементом фінансового менеджменту на підприємстві, економічних взаємовідносин його з партнерами, банками, податковими органами. Він включає в себе розрахунок декількох груп показників: фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості та рентабельності.

2. Для визначення стійкості фінансового стану підприємства визначають зміни в структурі капіталу, джерелах його формування та напрямки розміщення, ефективність та інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність організації, запас її фінансової міцності.

3. При проведенні фінансового аналізу визначають абсолютні та відносні зміни показників балансу. Останні дають можливість порівняти їх із загальноприйнятими нормативами, щоб оцінити ризик банкрутства, з показниками інших підприємств, щоб виявити його сильні і слабкі сторони, місце на ринку, а також з аналогічними періодами попередніх років, щоб виявити тенденції розвитку фірми.

4. Проведення фінансового аналізу включає в себе кілька етапів. У першу чергу визначаються умови, цілі та завдання функціонування підприємства як системи, яка включає в себе 3 елементи: ресурси, виробничий процес і готову продукцію.

5. Потім проводиться відбір показників, які характеризують фінансову діяльність підприємства: фінансової стійкості (коефіцієнт фінансової стійкості, автономії, питома вага дебіторської заборгованості, позикових коштів), платоспроможності та ліквідності, ділової активності (коефіцієнт оборотності запасів, власних коштів тощо), рентабельності.

6. Після цього складається загальна схема системи, виділяються її головні компоненти, функції, взаємозв 'язки, визначаються підпорядковані елементи, що дають якісні та кількісні характеристики. Потім отримують конкретні дані про роботу підприємства в числовому вираженні, оцінюють результати його діяльності, виявляють резерви для підвищення ефективності виробництва.