Що означає мінімальна уцінка всього товару

Що означає мінімальна уцінка всього товару

Уцінка товару проводиться при виявленні погіршення його первинних якостей. У цьому випадку фірма приймає знизити його початкову вартість. Порядок уцінки товарних запасів викладено у Положенні, затвердженому наказом Мінекономіки та Мінфіну від 15.12.1999 р. № 149/300.

Що таке уцінка

Уцінка всього товару та його окремих груп є одним із способів вирішення проблем, пов 'язаних з реалізацією. Такі проблеми можуть з 'являтися, якщо на складі залишилися занадто великі залишки товарів сезонного попиту, якщо товар виходить з моди, термін його придатності закінчується, якщо товар не користується попитом у покупців. Масштаб уцінки повинен задаватися у відсотках до початкової ціни, він буде залежати від типу товару. Наприклад, істотні зниження цін на товари тривалого користування, престижного асортименту можуть означати для покупців втрату престижності або бути ознакою низької якості. При визначенні масштабу уцінки керуються таким правилом: він повинен відповідати тій мінімальній величині зниження вартості, яка може привернути увагу покупців і спонукати їх купити уцінений товар.


Уцінка з економічної точки зору - це знижка споживачеві з раніше діючої ціни. Уцінка з бухгалтерської точки зору - це зменшення ціни в результаті переоцінки вартості товару.

Схеми уцінки товарів

Уцінку можна проводити за наступними схемами. Відповідно до першої схеми проводять разове великомасштабне зниження цін. Її перевагою є привернення великої уваги покупців. Згідно з другою схемою проводять багаторазові, ковзні уцінки, які дозволять уникнути занадто великого зниження вартості товарів. Існує два підходи до вибору часу проведення уцінок. У першому випадку необхідно відтягувати її наскільки це можливо, щоб можна було продати максимально можливе число одиниць товару за початковою ціною. У другому випадку для підвищення оборотності капітал уцінку проводять відразу після того, як минає пік продажів товару. Уцінка буде ефективною при правильно обраному масштабі і часу її проведення.

Не підлягають уцінці оформлені в заставу товари, товари в резерві або знаходяться на відповідальному зберіганні.

Як оформити уцінку товарів

Рішення про уцінку товарів повинен прийняти керівник. Для її проведення створюється комісія, до складу якої входять заступник керівника, головний бухгалтер, економіст за цінами, товарознавець, інші фахівці. Уцінка товарів проводиться на основі даних інвентаризації. Вся інформація відображається в акті-описі. Цей документ створюється у двох примірниках, він має бути підписаний усіма членами комісії, матеріально-відповідальними особами та затверджений керівником. У бухгалтерському обліку уцінку товарів відображають на субрахунку 6 "Втрати від знецінення запасів", рахунки 94 "Інші витрати операційної діяльності". Відповідно до абзацу 7 пункту 5.9 статті 5 Закону про оподаткування платник податку на прибуток не змінює балансову вартість запасів, доходи або витрати в результаті уцінки запасів.