Як відобразити внесення коштів до статутного капіталу