Як відобразити внесення коштів до статутного капіталу

Як відобразити внесення коштів до статутного капіталу

Для здійснення господарської діяльності кожна юридична особа має сформувати статутний капітал. Ця операція передбачає внесення грошових коштів або будь-яких матеріальних цінностей, виражених у грошовому еквіваленті, для подальшої роботи. Також збільшення капіталу може здійснюватися і в процесі роботи.

Обов 'язки бухгалтера-касира

Обов 'язки бухгалтера-касира

Бухгалтер-касир - це спеціаліст широкого профілю, грамотна діяльність якого впливає на підсумкові результати функціонування цілої організації. Такий співробітник зобов 'язаний керуватися вимогами, встановленими законодавчими актами.

Що таке продуктивність праці

Що таке продуктивність праці

У діяльності будь-якого підприємства велику роль відіграє продуктивність праці робітників. Її розвитку сприяють різні внутрішні фактори, основними з яких стають робочий режим і форма плати праці.

Які тонкощі і складності в роботі касира

Які тонкощі і складності в роботі касира

Багато людей вимушено або ж за власним бажанням починають роботу касиром у великому магазині. Як і в будь-якій професії, тут є свої нюанси, про які мало хто знає, але зіткнутися з якими обов 'язково доведеться. Причому цього не вчать на жодних курсах або в університетах.

Як розрахувати оборот роздрібної торгівлі

Як розрахувати оборот роздрібної торгівлі

Оборот підприємства передбачає під собою одне з важливих значень діяльності компанії, яке лежить в основі розрахунку таких показників, як окупність і денна норма обороту. Визначення обороту підприємства дозволяє виявити рентабельність і виробити подальшу стратегію розвитку.

Як вибити чек

Як вибити чек

З касовими апаратами стикаються індивідуальні підприємці (ІП), а також працівники організацій і служб, діяльність яких передбачає видачу чека за надані послуги та реалізовані товари. Чек є звітним касовим документом, що пред 'являється до податкової інспекції, тому процес видачі та оформлення чека повинен відповідати податковим вимогам.

Як визначити прибуток або збиток на підприємстві

Як визначити прибуток або збиток на підприємстві

Діяльність підприємств спрямована на вилучення прибутку, який характеризує ефективність управлінської політики керівництва. Щоб правильно оцінити фінансовий результат, необхідний ретельний бухгалтерський облік доходів і витрат, на підставі якого можна судити про прибутковість або збитковість організації.

Як розрахувати середньорічну вартість активів

Як розрахувати середньорічну вартість активів

Активи підприємства - це його ресурси, виражені у вартісній оцінці і використовувані в процесі поточної діяльності. Вартість позаоборотних та оборотних активів відображається в бухгалтерському балансі, що складається на кінець звітного періоду. Зміни в їх стані можна проаналізувати, розрахувавши в числі інших показників середньорічну вартість активів.

Як розрахувати оборотність

Як розрахувати оборотність

Показники оборотності відносяться до коефіцієнтів ділової активності підприємства. Їх розраховують економічні служби та кредитні установи для оцінки ефективності використання підприємством наявних активів. При цьому найчастіше розраховують п 'ять основних коефіцієнтів оборотності.

Як визначити норму працівника

Як визначити норму працівника

Норма вироблення на одного працівника визначається підрахунком середньої кількості продукції, що випускається за одиницю робочого часу. Одиницею часу можна вважати одну годину, день, місяць. Щоб розрахувати норму, необхідно провести перелік робіт з аналізу продукції, що випускається, і підрахунок середнього числа виробітку.

Як розрахувати оборот

Як розрахувати оборот

Оборот підприємства - один з важливих показників діяльності підприємства, який лежить в основі обчислення таких показників, як денна норма обороту і окупність. Знаючи оборот підприємства, можна розрахувати, чи рентабельно воно і виробити стратегію розвитку, що сприяє збільшенню чистого прибутку, що дозволить підприємцю як отримувати дохід, так і розвивати своє підприємство.