Що таке трудові ресурси підприємства

Що таке трудові ресурси підприємства

Що це таке?

Трудові ресурси підприємства є економічною категорією. Це поняття використовується для позначення сукупності фізичних осіб, які перебувають з юридичною особою в конкретних відносинах, що регулюються договором найму. Зазначимо, що в цілому під це визначення підпадає вся працездатна частина населення, що використовує свої психофізіологічні, а також інтелектуальні характеристики для виробництва матеріальних благ і послуг. Враховуються навіть незайняті в економіці, але здатні працювати люди.

Трудові ресурси підприємства

Чи багато залежить від їхньої якості? Більше, ніж може здатися спочатку. Трудові ресурси підприємства безпосереднім чином впливають на його конкурентоспроможність. Ця категорія в сучасних ринкових умовах є надзвичайно важливою. Вона впливає на потенціал виробництва. Трудові ресурси підприємства є досить специфічними, оскільки кожен працівник володіє волею. Це може через суб 'єктивні обставини призвести до наслідків, яких ніхто не чекав. Наприклад, людина може відмовитися від роботи, оскільки її не влаштовують умови праці. Використання трудових ресурсів підприємства має бути не тільки ефективним, але ще й дуже продуманим.

Основні характеристики

Найголовніші характеристики - це чисельність, якість і структура. Розгляньмо їх за порядком. Чисельність може бути середньообліковою, явочною або списковою. Як ви вже й самі зрозуміли, мова йде про те, скільки саме людей працює на конкретному підприємстві в даний момент. При визначенні якісної характеристики виникає набагато більше труднощів. Від чого вона залежить? Від того, якою підготовкою володіє персонал, що працює на підприємстві, чи відповідають певні особи займаним ними посадам і так далі. Не можна просто так взяти і оцінити якісні характеристики підприємства. У чому причина? Вона в тому, що досі немає ніяких конкретних критеріїв оцінки якості праці. Вони, в принципі, є неможливими. За якими критеріями визначається структура розглянутих ресурсів? Велике значення тут має сукупність окремих груп, об 'єднаних якоюсь однією ознакою. Виділяють, як правило, непромисловий, а заодно і промислово-виробничий персонал.

Непромислові трудові ресурси підприємства

Це люди, які обслуговують виробництво. Тут слід згадати працівників соціально-культурної, побутової, медичної чи іншої сфери.

Промислово-виробничі ресурси

Мається на увазі ті співробітники підприємства, які беруть саму безпосередню участь у виробництві яких завгодно матеріальних цінностей. Згадати тут можна робочих наукових відділів, цехів і так далі. Всіх цих співробітників можна розділити на певні категорії. Це керівники, керуючі самим підприємством; фахівці, які зайняті в службах, а також цехах заводоуправління; робітники, які здійснюють сам процес виробництва; люди, які обслуговують техніку.