Бізнес-процес: приклади, структура, опис

Бізнес-процес: приклади, структура, опис

Основа бізнес-процесу, як і суть власне бізнесу, - оптимізація дії таким чином, щоб прибуток був максимізований. Щоб отримати фінансову вигоду, необхідно застосовувати ефективні методики, розумні і логічні системи і послідовності створення і просування цінності, для якої попит на ринку виявиться досить високим. Досягти найкращого результату можна, якщо застосовувати актуальні види бізнес-процесів. Втім, нерідко складнощі починаються, коли всі основні процеси вже повністю оформлені, але компанія потребує оновлення робочого підходу. Не варто зупинятися перед складнощами: важливо постійно вести роботу з оновлення господарської діяльності та удосконалення кроків, її складових. Тільки застосування корелюючих сфер активності підприємства фінансових бізнес-процесів допоможе домогтися найкращого результату.

Формуючи нові цінності

Суть бізнес-процесу, основного для будь-якої фірми, така: продукт розробляється, просувається в середовищі зацікавленої аудиторії, підтримується в рамках постпродажного обслуговування. Ідея такої роботи - формування цінності, важливої для клієнта. При цьому розрахувати цінність можна як співвідношення вигоди, одержуваної за допомогою об 'єкта, до витрат, пов' язаних з отриманням доступу до нього.


Коли якась людина отримує в своє розпорядження послугу, товар, вона оцінює, скільки грошей це їй коштувало, як багато часу було витрачено, а також інших ресурсів, якщо такі мали місце. Фактично відбувається обмін цих цінностей на послугу, продукт. Оптимізація структури бізнес-процесу спрямована на зниження витрат, жертв з боку клієнта. Водночас управління таким процесами та облік інформації, одержуваної за допомогою зворотного зв 'язку, повинен при коректному підході призвести до підвищення цінності. Ефективність роботи компанії (з якої можна дати оцінку інструментам бізнес-процесів) можна вирахувати, порівнявши, наскільки менше ресурсів необхідно клієнту для отримання послуги тепер, ніж це було раніше.

Постачання та цінність для клієнта

Описаний приклад бізнес-процесу, що включає в себе виробництво товару, його реалізацію та підтримку, можна розділити на послідовності нижчого рівня, що розглядають кожен з пунктів окремо. Такі вкладені категорії важливі для розуміння логіки роботи компанії, саме через них відбувається оптимізація господарської діяльності підприємства.

Один з елементів, виключно важливих для компанії, - ланцюжок поставок. Наприклад, бізнес-процес може будуватися як послідовність придбання матеріалу, процесу виготовлення та розподілу по мережі підготовленого для реалізації товару. Враховуючи сказане вище, стає видно, що поставки - це не просто транспортування тих чи інших позицій, але ще й елемент, що формує цінність продукції, послуги для кінцевого клієнта. Для цього бізнес-процесу етапи повинні бути оптимізовані за допомогою грамотних підходів з логістики, що допомагає синхронізувати всі ланки послідовності.

Чи так все просто?

Одночасно з цим цінність товару для клієнта формується ще й через здатність бізнесмена пояснити широким верствам, чому саме його продукт необхідний покупцеві. Цей бізнес-процес, наприклад, теж не такий простий, як здається, його можна розділити на кілька послідовних етапів. При реалізації знадобиться допомога маркетолога, здатного сформулювати ідеї кампанії по приверненню уваги таким чином, щоб сформувати позитивне бачення марки у потенційної аудиторії.

Коректне втілення всіх наведених у приклад бізнес-процесів допомагає максимізувати прибуток організації, підвищити ефективність господарської діяльності, а також поліпшити становище компанії на тлі конкурентів. Необхідно розуміти, що "вступ на стежку" передується розрахунками за витратами, які будуть супроводжувати реалізацію задуманого. Компанія повинна мати ресурси, розвивати систему управління бізнес-процесами, підлаштовуючись під новітні вимоги ринку, розширювати можливості.

Можливість як ключовий момент

Дві різні організації, що мають приблизно однакові ресурси, можуть виробляти зовсім різні продукти, навіть якщо бізнес-процеси всередині фірм мають певну схожість. Це пов 'язано з можливостями, якими володіє юридична особа. Під терміном прийнято розуміти здатність підприємця зрозуміти, як можна поліпшити управління бізнес-процесами, підвищити якість продукту, мінімізувати виробничі витрати, знизити ймовірність виникнення помилок. Це допомагає організації виділитися на ринку, незважаючи на велику кількість конкуруючих компаній.


Чим більше можливостей є у фірми, тим якісніше зазвичай організовані управлінські та логістичні процеси, що створює цикл: продумані контроль і переміщення позицій дають хороші стартові умови для усвідомлення і впровадження нових можливостей і поліпшень, для оптимізації господарської діяльності.

Найважливіші можливості

При моделюванні бізнес-процесів, що розглядають поставку, формування цінності для покупця, особливу увагу приділяють можливості створювати такий продукт, який необхідний клієнту. Фахівці підприємства повинні створювати унікальні предмети, які володіють підходящими клієнтам характеристиками. Для цього потрібно аналізувати ринок, виявляти не тільки поточні тенденції, а й прогнозувати зміни в найближчому майбутньому, щоб задавати конструкторам коректні технічні завдання. Будь-які зміни повинні засвоюватися "на льоту", тільки тоді компанія буде володіти високою конкурентоспроможністю, адаптуватися під кориговані умови без втрат для себе.

Для моделювання бізнес-процесів, пов 'язаних з аналізом того, чого потребує клієнт, можна вдаватися до автоматизованих інструментів і систем. Найчастіше інформацію представляють у вигляді діаграм, графіків, що робить дані більш наочними. На підставі структурованих таким чином відомостей можна досить коректно укласти, чого ринок потребує зараз, які тенденції превалюють, на що попит буде завтра, над чим роботу потрібно починати вже сьогодні, щоб бути "на гребені хвилі" в майбутньому.

Розробка продукції

Можна дати такий опис бізнес-процесу розробки продукту: формулювання концепції, виробничий цикл, випуск пробної партії товару. Застосовуються два варіанти реалізації ланцюжка: гнучкий, традиційний. Вони відрізняються один від одного способом, часом проходження стадій розробки, а оцінюються числом прототипів, ідей.

Більш повний опис бізнес-процесу такий:

  • створення концепту;
  • опрацювання дизайнерського рішення;
  • прототипування;
  • виготовлення;
  • маркетингова кампанія;
  • сервісні послуги.

Гнучкість підприємства

Саме поняття бізнес-процесу передбачає впорядкованість операцій, пов 'язаних з продуктом. В даний час ринок буквально переповнений програмними комплексами, що дозволяють з високим рівнем автоматизації систематизувати роботу будь-якої компанії. Неможливо налагодити коректний робочий процес, якщо в штаті організації - сотні людей, змушених взаємодіяти один з одним. Одночасно з цим нереально досягти успіху на ринку, не проявляючи гнучкість.

Коли говорять про гнучкість стосовно юридичної особи, передбачають здатність компанії пристосовуватися, коли ринкова ситуація різко і непередбачувано змінюється. Налагодження всіх бізнес-процесів всередині підприємства таким чином, щоб при високій ефективності організація залишалася гнучкою, дозволить досягти успіху, в той же час це вимагає буквально протилежних один одному заходів. Так, ефективність найбільш висока, якщо всі процеси чітко, точно, безперебійно встановлені через автоматизовану систему, але це негативно позначається на гнучкості. Справедливо це і в зворотному напрямку. Найсучасніші школи побудови бізнесу в наш час розробляють коректні підходи, які дозволили б знайти "золоту середину", коли компанія при збереженні гнучкості могла б налагодити ефективну господарську діяльність. Втім, зрозуміло, що домогтися цього можна, змінюючи процеси, і при формуванні структури підприємства необхідно закласти таку можливість.


Змінюватися, зберігаючи суть

Як видно з визначення, бізнес-процес являє собою таку послідовність заходів, за результатами якої користувачеві пропонуються послуга, продукт. Щоб завжди мати те, що потрібно клієнту, необхідно бути готовим до трансформації структури компанії. Багато в чому, це залежить від можливості кожного працівника підприємства безперервно працювати над вирішенням деякої проблеми. Необхідно, щоб персонал орієнтувався у зв 'язку причин і наслідків всього, що пов' язано з активністю організації. Важливо, щоб працівники були зацікавлені в поліпшенні операційної діяльності, тоді вони будуть колективно шукати найбільш результативні підходи до завдання.

Якщо внести деяку зміну в продукт, це може спричинити за собою коригування роботи постачальників, розповсюджувачів, клієнти можуть давати інший відгук, ніж раніше. З якої причини він стає саме таким, як відбувається зміна всіх процесів, пов 'язаних з товаром? Персонал повинен працювати над такими питаннями, розширюючи на операційному рівні обсяг інформації, який потім керівники застосовують, формулюючи управлінські рішення. Розвиток підприємства багато в чому заснований на можливості організації різнопланового аналізу, що розглядає в тому числі аспекти взаємодії послідовності поставок. Якщо кращі з вироблених ідей втілити в життя, це одночасно поліпшить ефективність господарської діяльності і підвищить гнучкість компанії, посилить її позицію на ринку.

Ринок визначає напрямок

Якщо компанія прагне до успіху, вона повинна вміти коригувати бізнес-процеси таким чином, щоб продукт, вироблений в результаті, відповідав очікуванням покупця і вимогам ринку. Необхідно розуміти, в яких цінностях зацікавлені покупці, це дозволить вже на етапі створення концепту закласти необхідне в продукцію, яку потім направлять у масове виробництво. При цьому товар, послуга повинні бути виконані відповідно до споживчих очікувань, в той час як помилки в наданні цінностей стають показником низької якості.

Будь-які збої необхідно вчасно помічати, по можливості вживати заходів, що запобігають їх появі. Вибірка - найефективніший інструмент на цьому кроці роботи. Створення цінності як процес розбивається на етапи, кожен з них вимірюється, а потім для виробленої продукції звіряються показники, що дозволяє оцінити частоту зустрічності бракованого продукту. Якщо показники будуть в межах норми, робочий процес адекватний, в іншому випадку необхідно терміново шукати причину, а в міру її виявлення пропонувати ідеї, що дозволяють усунути проблему. Щоб зібрати максимум даних про процес, потрібно користуватися різними джерелами. Це заяви, скарги, написані різними клієнтами, партнери, що дають відгук по продукту, внутрішні відділи, що складають аналітику. Коректне трактування отриманої інформації допоможе згенерувати працюючу ідею оптимізації та розвитку існуючих бізнес-процесів.

А чи вдасться втілити в життя?

Не завжди у підприємства вистачає ресурсів на реалізацію винайденого методу поліпшення робочого процесу. У загальному випадку коригування господарської діяльності, різних операцій, включених у бізнес-процеси, обумовлене наявністю інформаційної бази, концептів, а також можливостей. Якщо компанія докладає зусиль для розширення своїх шансів на заняття нових позицій ринку, тоді втілити в реальність теорії про поліпшення виробництва вийде, ймовірно, без проблем. За відсутності можливостей у фірми мало шансів на поліпшення продукту і завоювання більш стабільного становища, любові клієнтів.


Щоб налагодити виробничий процес максимально ефективно, забезпечити собі можливості для реалізації планів, потрібно розуміти, як в даний час працюють всі процеси всередині підприємства. На допомогу приходять спеціальні регламенти, метрики, дані за показниками, через які здійснюється моніторинг ситуації та аналіз результатів. Найбільшого успіху досягають підприємства, в розпорядженні яких є інформаційні інструменти, автоматизовані системи.

Не менш важливо володіти людським потенціалом - кваліфікованим персоналом, здатним згуртуватися для досягнення поставлених цілей. Ще один важливий момент - оперативність. Як тільки стало зрозуміло, що потрібні зміни, потрібно в максимально короткий термін спланувати і впровадити їх, виміряти результат операції. В іншому випадку захід запізниться і ситуацію буде або не врятувати, або це стане можливим застосуванням нових методик, які ще тільки потрібно придумати. Оперативність, згуртованість і максимальний контроль над бізнес-процесами дають можливість підприємству змінюватися, як і раніше займаючи стабільну позицію на ринку.

Постачання як бізнес-процес

Певною мірою це найбільш наочний приклад бізнес-процесу, досить об 'ємний, щоб його було цікаво розглядати, в той же час багато його етапи інтуїтивно зрозумілі навіть підприємцю-початківцю. Потрібно чітко усвідомлювати, що налагодження якісного бізнес-процесу постачання - запорука здатності компанії конкурувати з суперниками на ринку. Ланцюжок повинен бути грамотно сконструйований з урахуванням сфери, в якій підприємство пропонує послуги або виробляє товар.

Логістичне управління - це доставка витратного матеріалу, виготовлення продукту, розповсюдження по мережі і подальше обслуговування товару, купленого клієнтом. Основна ідея такого бізнес-процесу - збільшення ефективності господарських операцій, при цьому продукт або послуга повинні повністю відповідати очікуванням клієнта в плані цінності позиції. Щоб досягти цього, потрібно структурувати поставки, забезпечити якість внутрішньої комунікації. Найчастіше доводиться переробити деякі елементи ланцюжка, що становить бізнес-процес, або ж поміняти його повністю, щоб підвищити результативність роботи.

З чого почати?

Перший етап коригування розглянутого як приклад бізнес-процесу - робота над топологією, що передбачає визначення основних вузлів послідовності та визначення їх параметрів. Багато що тут залежить від того, на який ринок орієнтовано підприємство, які цілі ставить перед собою керівний склад організації. Необхідно продумати, де найбільш вигідно зберігати запаси, як оформити процедури, пов 'язані з ними, а також опрацювати транспортну політику, вибрати контрагентів, розрахувати маршрути, схеми співпраці, які допоможуть оптимізувати процес.


І що робити?

Є три основні стратегії, пов 'язані з отриманням продукції. Перший варіант передбачає планування виробничих процесів, причому в рамках такої стратегії розраховується, як багато потрібно запасів, і їх заздалегідь привозять на склад. Другий варіант - придбання у постачальника матеріалу безпосередньо стільки, скільки потрібно для виготовлення замовленого клієнтом товару.

Найбільш просунутий підхід - інтелектуальний, що передбачає об 'єднання описаних двох. Якщо бізнес-процес логістики передбачає застосування саме його, тоді на складах завжди присутній деякий відносно невеликий запас матеріалу, і ця кількість ніколи не опускається до нуля. Робота вимагає швидкої, чіткої реакції всіх працівників, пов 'язаних з відділом поставок і замовлень, ланки логістичного ланцюга повинні бути скоординовані, неприпустимі порушення і провали. Дуже зручно для реалізації бізнес-процесу користуватися автоматизованими системами. Для всіх партнерів можна створювати особисті кабінети, сторінки, через які контролювати поточний статус роботи. Такий підхід спрощує управління бізнес-процесом, контроль, а також дає чітке розуміння стратегії, якої дотримується підприємство.

Підбиваючи підсумки

Коректна трансформація бізнес-процесу логістики, поставок дозволяє підвищити ефективність господарських операцій, а товар буде більшою мірою відповідати очікуванням споживача, що дозволить зміцнитися на ринку. Це означає, що розуміння суті бізнес-процесів дійсно важливе для будь-якого сучасного підприємця, зацікавленого в розвитку своєї справи.