Ритмічне дихання

Ритмічне дихання

Все у фізичному світі знаходиться у вічній вібрації. Від крихітного атома до ве-особистого небесного світила все рухається, немає нічого нерухомого в природі. Один єдиний атом, якби він зупинився в своєму русі, зруйнував би всю все-лену. У безперервному русі відбувається вся робота всесвіту. На матерію біс-переривно діє енергія, створюючи нескінченне розмаїття форм, і всі ці раз-неймовірні форми теж непостійні. Вони змінюються, як тільки створені. З них ро-диться нескінченна кількість нових форм, що в свою чергу змінюються і створюю-щих нові і т. д., і т. д. Ніщо не постійно в світі форм, але, однак, велика Реаль-ність незмінна. Форми це тільки зовнішнє, вони приходять і йдуть, але Реальність залишається вічно і незмінно.


Атоми людського тіла перебувають у постійному вібруванні; в них відбуваються безперервні зміни; у кілька місяців відбувається майже повна зміна ато-мів, що становлять тіло. Через кілька місяців у вашому тілі не виявиться майже жодного атома з тих, які тепер входять до нього. Вібрації - безперервні вібра-ції; зміни - безперервні зміни.

У всякому вібруванні може бути знайдений деякий ритм. Ритм наповнює зі-бою весь всесвіт. Рух планет навколо сонця, підйом і падіння моря під час припливів і відливів, бієння серця, морський прибій, - все слідує ритмічним зако-нам. Промені сонця доходять до нас, дощ падає на нас, теж слухаючись цих законів. Всі рослини, всі тварини є тільки вирази того ж самого закону. Все движе-ні є прояв закону ритму.

Наше тіло настільки ж схильне до ритмічних законів, наскільки і планети в своєму обертанні навколо сонця. Значна частина науки про дихання, що належить йогам, заснована на знанні цих принципів природи. Свідомо користуючись ритмом свого тіла, йоги можуть поглинати величезну кількість крани, яку вони користь-ються для отримання бажаних результатів. Про це ми будемо говорити пізніше.

Тіло, яке ви займаєте, схоже на невелику затоку, що вдається в землю з боку моря. Для людини, яка бачить тільки затоку і не бачить моря, може ка-затися, що затока живе за своїми власними законами, але, насправді, вона схильна до законів океану, частина якого вона становить. Абсолютно в такому ж від-носінні ми знаходимося до великого моря життя, яке піднімається і опускається в своєму припливі і відливі, і з ритмом і вібраціями якого ми нерозривно пов'язані і на які безперервно відповідаємо. У нормальному стані ми правильно отримуємо вібрації і ритм великого океану життя і відповідаємо на них. Але часом гирло затоки закривається водоростями і ми перестаємо отримувати імпульси від океану. І тоді нару-шається гармонія між ритмом наших вібрації і ритмом вібрації океану. Ви зли-шали, ймовірно, що одна нота, взята на скрипці, якщо її повторювати безперервно і рит-мічно, може утворити такі вібрації, що вони зруйнують міст. Те ж саме може статися, якщо через міст піде в ногу полк солдатів. У випадках ненадійності мостів солдатам часто командують змішати ряди і йти не в ногу, так як повторні вібрації дуже легко можуть скинути у воду ненадійну будову і весь полк. Ритм руху легенів поширюється на все тіло і вся система, діючи в гармонії з волею, що соз-дає ритмічний рух, легко буде відповідати розпорядженням, що йдуть зі сто-рони волі. Користуючись саме таким добре налаштованим тілом, йоги не зустрічають труднощі в тому, щоб посилити кровообіг в будь-якій частині тіла, і можуть направ-лять посилену нервову діяльність в будь-яку частину тіла або в будь-який орган, усили-вая його і збуджуючи його діяльність.

Тими ж самими способами йоги за допомогою ритмічного дихання оволодівають силами свого організму, і робляться здатними поглинати значні запаси крани, яка знаходиться у них в розпорядженні свідомої волі. Йоги роблять прану як би провідником для посилання до інших своїх думок і для залучення до себе людей, чиї думки ніби налаштовані в однаковому з ними тоні. Феномени телепатії, передача думок, уявне лікування, месмерізм тощо, що викликали до себе такий інте-рес у західному світі, давно відомі східним йогам. Всі ці явища можуть бути посилені в значній мірі, якщо особа, що посилає свої думки, володіє ритмі-чеським диханням. Ритмічне дихання збільшує енергію мисленого лікування, магнетичного лікування тощо і надає йому таку силу, яку без нього воно мати не може.

У ритмічному диханні насамперед потрібно придбати просто ідею ритму. Для людей, знайомих з музикою, ідея розміреного рахунку цілком зрозуміла, іншим допоможе засвоїти цю думку уявлення про мірний крок солдатів, які йдуть.

Йоги засновують рахунок свого ритму на одиниці, відповідальній бієнню серця. Серце б'ється з різною швидкістю у різних людей, але бієння серця, взяте як одиниця ритмічного рахунку для кожної особи є абсолютно правильний захід для дихання саме цього індивідуума. Визначте нормальне бієння вашого серця, вважаючи бієння пульсу, таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, до тих пір, поки ритм не фіксиру-ється ясно в нашому розумі. Невелика практика змусить вас пам'ятати цей ритм не тільки відверто, але, так би мовити, відчуттям. І тоді ви будете в змозі легко скоро-зводити його в пам'яті і відчувати в бієнні свого пульсу. Початківець, обикно-венно, вдихає повітря, рахуючи шість бієнь пульсу, потім він поступово починає уве-личувати число бієнь, протягом яких він втягує повітря в свої легені.

Правила йогів для ритмічного дихання полягають в тому, що міра часу для вдихання і видиху повинна бути одна і та ж, тоді як мірою для затримування-нія дихання між вдиханням має бути половина того часу, яке йде на вдихання і видихання, тобто якщо ви вдихаєте, рахуючи до шести, то ви повинні задер-жати повітря в грудях, рахуючи до трьох, і потім видихнути, рахуючи до шести.

Початківець повинен цілком опанувати наступну вправу ритмічного ди-хання, так як вона утворює собою основу численних вправ, про які бу-дет говориться пізніше.

1) Сісти прямо в тій позі, яка б не втомлювала, але при цьому неодмінно тримати груди, спину і голову можливо більше на прямій лінії; плечі повинні бути злегка відсунуті назад, а руки повинні спокійно лежати на колінах. У такому положенні все тіло буде підтримуватися головним чином ребрами і таке положення не є втомливим. Йоги знаходять, що неможливо досягти правильних дій рит-мічного дихання, якщо проводити вправу з втягнутими грудьми і з виступаю-щим животом.

2) Повільно вдихнути повне дихання, рахуючи шість бієнь пульсу.

3) Затримати дихання, рахуючи три бієння пульсу.
4) Видихнути повільно через ніздрі, рахуючи шість бієнь пульсу.

5) Вважати три бієння пульсу між диханнями.
6) Повторити цю вправу кілька разів, але ні в якому разі не стомлюючись.

7) Закінчуючи вправу, виконати очисний подих, який заспокоїть нерви і очистити легені.

Після невеликої практики ви будете в змозі збільшувати тривалість часу вдихання і видихання до тих пір, поки не дійдете до 15 бієнь пульсу, але при цьому необхідно пам'ятати, що час між вдиханням і видихом має бути половиною часу, який йде на вдихання і видихання.

Але не потрібно ні в якому разі перевтомлювати себе в прагненні досягти біль-шої тривалості дихання. Більше потрібно звертати уваги на придбання ритму, ніж на тривалість дихання. Вправляйтеся і пробуйте до тих пір, поки ви не почуваєте справжній ритм вашого тіла, ритм всіх маленьких вібрацій, безперервно йду-щих у всіх органах і частинах вашого організму. Це потребуватиме великої практики і великої наполегливості, але так як порівняно скоро ви почнете відчувати улуч-шення свого стану і наближення до мети, то ваше завдання не буде важким. Йоги повинні бути надзвичайно терпеливими і наполегливими. Все, чого вони досягають, зави-сит від того, в якій кількості вони володіють цими властивостями.