Як відобразити амортизацію в балансі

Як відобразити амортизацію в балансі

Будь-яке майно з плином часу піддається зносу, тому в бухгалтерському обліку на основні засоби і нематеріальні активи, наявні на балансі організації, нараховується амортизація. У звітності вона відображається за відповідними статтями позаоборотних активів шляхом зменшення загальної вартості майна на суму зносу.

Вам знадобиться

  • - ПБУ 6/01 "Облік основних засобів";
  • - ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів".

Інструкція

1. При відображенні в балансі амортизації керуйтеся ПБУ 6/01 "Облік основних засобів" та ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів". Її нарахування можна проводити одним із способів:- зменшуваного залишку; - списання вартості за сумою чисел років періоду корисного використання; - списання вартості пропорційно обсягу продажів.


2. У бухгалтерському обліку операції з основними засобами ведуться на однойменному рахунку 01, а їх амортизація - на рахунку 02. Сформуйте оборотно-сальдову відомість за рахунками, вирахуйте різницю між дебетовим сальдо рахунку 01 і кредитовим сальдо рахунку 02. Отримане значення вкажіть у рядку 1130 балансу "Основні засоби".

3. Якщо ваше підприємство здає майно в оренду, враховуйте його знос на субрахунку "Амортизація майна, наданого в тимчасове користування" і не зменшуйте вартість основних засобів у балансі.

4. Крім того, існує особлива група позаоборотних активів, на які нараховується амортизація - незавершені будівництвом об 'єкти нерухомості, що відображаються на рахунку 08 "Вкладення у позаоборотні активи". Якщо ваша організація фактично закінчила будівельні та оздоблювальні роботи і почала експлуатацію будівлі або споруди, списуйте суму амортизації з кредиту рахунку 02 в дебет рахунку 08 незалежно від того, зареєстровано право власності чи ні. Вкажіть вартість об "єкта нерухомість за мінусом зносу у складі основних засобів за рядком 1130 бухгалтерського балансу.

5. При відображенні у звітності амортизації нематеріальних активів внесіть до рядка балансу 1110 різницю між дебетовим сальдо рахунку 04 "Нематеріальні активи" та кредитовим сальдо рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів". Крім того, ви можете встановити порядок нарахування амортизації без застосування рахунку 05. Для цього включіть відповідний пункт до наказу про облікову політику. У такому разі нараховуйте знос нематеріальних активів на рахунку 04, а при формуванні балансу зазначайте у рядку 1110 дебетове сальдо рахунку 04.