Як відбувається фінансове планування

Як відбувається фінансове планування

Фінансовим плануванням називається планування фінансових ресурсів певного підприємства. Об 'єктом такого планування є фінансові ресурси. Фінансове планування - це складний процес, який здійснюється в кілька етапів.


По суті, фінансове планування зводиться до роботи з формування конкретного плану дій в рамках певного періоду. На основі таких планів і будується діяльність фахівців, а також структурних підрозділів підприємства. Оперативні плани можуть бути складені у формі графіків або мережевих планів.

Технологія фінансового планування діяльності відбувається в кілька етапів. Перший етап називається організаційно-підготовчим. На даному етапі відбувається створення організаційно-методичних передумов для подальшої планової діяльності та вирішуються важливі питання. Для початку визначаються відповідальні розробники фінансового плану, а також терміни його розробки та затвердження. Після цього проводиться нарада всіх учасників процесу, конкретизуються цілі і завдання планування. Також учасникам надається вся необхідна для складання фінансового плану інформація.

Не менш важливим етапом фінансового планування є розробка плану. На даному етапі відбувається редагування цілей і завдань, поставлених перед організацією. Потім виникає необхідність у виборі форми і структури плану. Причому структура плану повинна відповідати завданням конкретної організації. Для того, щоб визначити, якими будуть методи діяльності потрібно врахувати всі можливості організації. Важливим питанням є і встановлення термінів проведення заходів в рамках складеного плану. Для вирішення цього питання слід використовувати календарну форму робочого документа. Застосування календарної форми допоможе уникнути якихось накладок. Після визначення термінів здійснюється подальше оформлення проекту плану відповідно до вимог конкретного підприємства.

На третьому етапі фінансовий план узгоджується з усіма зацікавленими особами і затверджується. Відомо, що фінансове планування відбувається на декількох рівнях. Зазвичай на стратегічному рівні керівництво компанії займається розробкою довгострокових цілей і основних напрямків фінансової діяльності. На тактичному рівні необхідно конкретизувати основні цілі і завдання в області прийнятих стратегій. Основою фінансового планування в будь-якій організації можна вважати оперативне планування, яке встановлює перелік конкретних дій.