Як проводити службову перевірку

Як проводити службову перевірку

Службова перевірка проводитиметься з метою виявлення або встановлення обставин порушення працівником або працівниками положень чинного законодавства, або локальних нормативних актів роботодавця. Основні принципи при проведенні перевірки - об 'єктивність і всебічність. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати строків притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.

Інструкція

1. При перевірці необхідне рішення керівника, оформлене належним чином-наказом, про проведення службової перевірки.

2. Створення комісії у складі не менше 3 осіб. Призначається голова комісії. Як правило, до числа членів комісії включаються фахівці, які володіють необхідними знаннями і досвідом у питаннях, що належать до предмета перевірки. Не включайте до числа членів комісії працівників, прямо або побічно зацікавлених у результатах перевірки.

3. Голова комісії складає план дій та визначає порядок проведення службової перевірки.


4. Голова та члени комісії об 'єктивно і всебічно досліджують матеріали та обставини, що послужили причиною перевірки. Під час перевірки комісія має право брати пояснення в осіб, щодо яких проводитися перевірка й інших осіб, здатних пояснити ті чи інші обставини, що належать до предмета перевірки. Члени комісії збирають і аналізують всі матеріали та інформацію щодо правопорушення. Члени комісії зобов 'язані дотримуватися конфіденційності отриманих відомостей і повно і об' єктивно досліджувати всі обставини.

5. За результатами проведеної перевірки складається письмовий висновок. У висновку зазначаються підстави та терміни проведення перевірки, члени комісії та їх статус, питання, які з 'ясовувалися в ході перевірки, встановлені перевіркою обставини. Так само висновок має містити висновки про винуватість або невинуватість працівника, щодо якого проводилася перевірка. Члени комісії мають право внести пропозиції щодо вжиття заходів щодо усунення порушень, а також вжиття заходів щодо винного працівника.

6. Висновок повинен містити дату і місце складання, а також має бути підписаний головою і всіма членами комісії. Також з результатами перевірки під розпис необхідно ознайомити працівника, щодо якого він проводився.

7. Висновок про службову перевірку направляється на розгляд керівнику для прийняття подальшого рішення.