Як прогнозувати кризу

Як прогнозувати кризу

Згубного впливу криз схильні не тільки макроекономічні структури, але й окремі комерційні підприємства. Розвиток несприятливих тенденцій на виробництві з часом може призвести до погіршення показників діяльності компанії, що нерідко завершується її банкрутством. Одним із способів запобігання кризи є своєчасне прогнозування та облік шкідливих чинників самого виробництва і зовнішнього середовища.

Інструкція

1. Використовуйте для складання прогнозу кризового розвитку підприємства системний підхід. Такий якісний аналіз передбачає комплексне виявлення характеристик економічної діяльності, що вказують на тенденцію до банкрутства. Наявність ряду показників може стати основою для експертного висновку про несприятливий хід розвитку.


2. Складіть перелік критичних показників для прогнозу ймовірного банкрутства підприємства. За основу можна взяти зручну дворівневу систему характеристик, засновану на рекомендаціях Комітету з узагальнення практики аудиту (Великобританія).

3. У першу групу включіть критерії, динаміка яких в осяжному майбутньому може свідчити про істотні фінансові труднощі. Перш за все, це:- високий рівень простроченої кредиторської заборгованості; - низькі значення коефіцієнтів ліквідності; - хронічний недолік оборотних коштів; - регулярне невиконання зобов 'язань перед акціонерами, інвесторами та кредиторами; - погіршення відносин з банківськими установами, що обслуговують підприємство.

4. Зверніть увагу на включення в практику діяльності підприємства використання нових джерел фінансування, причому на невигідних умовах. Для прогнозування кризи має значення також застосування в основному виробничому процесі обладнання з давно закінченими термінами експлуатації. На наближення несприятливого результату побічно вказують також зменшення портфеля замовлень, у тому числі і втрати довгострокових контрактів.

5. У другу групу контрольних показників, що свідчать про передкризовий стан підприємства, включіть втрату ключових співробітників управлінського апарату; недостатню диверсифікацію діяльності компанії, що виражається в залежності результатів від одного типу обладнання або виду активів.

6. Тримайте під контролем такі якісні параметри, як участь компанії в судових розглядах із завідомо несприятливим або непередбачуваним результатом; недооцінка технологічного оновлення підприємства; стали неефективними довгострокові контракти та угоди.

7. Проведіть якісну експертну оцінку за згаданими критеріями. Для цієї мети можна залучити як фахівців різного профілю всередині компанії, так і незалежних консультантів, включаючи аудиторські фірми. Остаточну оцінку потенційного стану підприємства як передкризового виносить керуючий орган, ґрунтуючись на комплексній і всебічній оцінці параметрів, зробленій фахівцями.