Як визначити середню питому вагу

Як визначити середню питому вагу

Кожна наука, яку можна назвати точною, насамперед збирає дані для досліджень шляхом спостережень, вибірки, експериментів та опитувань. Величезний потік інформації в процесі копіткої роботи переробляється, щоб отримати середні дані. Вони вираховуються і потім використовуються у фізиці, математиці, статистиці та інших науках.

Інструкція

1. Займіться підготовкою до розрахунків. Зберіть якомога більше відомостей, необхідних для отримання кінцевого числа. Чим точніше і повніше буде інформація, тим більш точною буде і підсумкова цифра. Наприклад, потрібно визначити середню питому вагу зарплати робітників у собівартості продукції на заводах певної категорії (припустимо, консервних) у нашій країні. Ви не зможете напевно дізнатися точне число таких заводів, їх дуже багато, але тим не менш зібрати дані необхідно. Тому складіть максимально можливий їх список і для кожного з 'ясуйте загальну суму заробітної плати робітників і загальну суму собівартості.

2. Інформацію беріть за певний проміжок часу: за місяць, за квартал, за рік. Врахуйте, що дати матеріал вам зможуть тільки тоді, коли даний період вже закритий в бухгалтерському обліку. Поточні відомості вам дати не зможуть через їх постійну зміну. Тому вибирайте тільки минулі терміни, але все ж не дуже давні, щоб інформація не була застарілою.

3. Така масштабна робота відпадає, якщо вам потрібна середня питома вага на трьох певних заводах. У цьому випадку ви просто звужуєте коло дослідження, взявши цифри тільки цих підприємств.

4. Якщо конкретні цифри відсутні, вирахуйте їх самі на основі тих сум, які вам зможе дати компанія. Пам 'ятайте, що при обробці даних одна сума завжди логічно витікає з деяких інших і навпаки. Так, вам можуть дати зарплати робітників по цехах - і ви їх тільки підсумовуєте. Або, навпаки, повідомлять загальну суму зарплати, але при цьому додадуть штатний розпис, де видно спеціальність працівника, і розрахункову відомість по зарплаті. Тоді шляхом вибірки шукайте тільки робітників.

5. Підсумовуйте всі числа, які вдалося отримати. На виході ви будете мати дві цифри. У нашому прикладі це загальна сума зарплат всіх робітників на всіх заводах і загальна собівартість консервної продукції.

6. Величезна підготовча робота виконана, тому тепер залишається виконати одну просту арифметичну дію: першу суму поділити на другу і помножити на сто. У числах це виглядає наочніше, тому знову звернемося до нашого випадку. Якщо сума зарплат склала 120, а собівартість продукції - 400 (цифри умовні), то середня питома вага зарплати робітників у собівартості консервної продукції по країні складе 30% .120/400 * 100 = 30.

7. Якщо ж ви проведете цю нехитру дію ще й по кожному підприємству окремо, то зможете зіставити, наскільки відсоток питомої ваги на кожному заводі буде відрізнятися від середнього в ту чи іншу сторону