Як заповнювати реєстр акціонерів

Як заповнювати реєстр акціонерів

Реєстр акціонерів - це документ, в якому містяться всі дані про акціонерне товариство, власників акцій, категорії, дивіденди та документи, що підтверджують здійснення операцій з цінними паперами.

Інструкція

1. Акціонерні товариства з чисельністю учасників менше 50 осіб ведуть реєстр акціонерів самостійно. При кількості учасників понад 50 акціонерів справи по веденню реєстру передаються в організацію, що має ліцензію.

2. Реєстр акціонерів містить відомості про акціонерне товариство, розмір статутного капіталу, кількість та номінальну вартість акцій, дані про всіх осіб, які є номінальними власниками акцій або їх власниками. Також у ньому зібрано інформацію про викуплені товариством акції (кількість, вартість і категорії); дані з виплати дивідендів; реквізити підтверджуючих угоди з акціями документів.

3. Акціонерне товариство зобов 'язане відкрити кожному акціонеру або номінальному власнику акцій особовий рахунок у реєстрі, проводити будь-які операції з акціями тільки за їх дорученням, забезпечити доступ до реєстру акціонерів, вносити зміни і доповнення, видавати виписки та здійснювати інші дії, пов' язані з веденням реєстру.


4. Ви можете вести реєстр на папері або в електронному вигляді. Паперовий варіант є оригіналом і має бути підписаний головою ради директорів та головним бухгалтером, завірений печаткою.

5. Всі записи про зміни заносяться до реєстру протягом 3 днів на вимогу акціонера або номінального утримувача акцій. Будь-які позначки вносяться на підставі підтвердних документів. Це можуть бути договори застави або купівлі-продажу акцій, передавальні розпорядження, судові акти.