Як вести кадрову роботу

Як вести кадрову роботу

Кадрова робота є комплексом організаційних, змістовних заходів і послідовних кроків, спрямованих на ефективне використання здібностей і професійних навичок кожного окремого працівника. Обов 'язки та структура відділу кадрів можуть бути різними залежно від виду діяльності компанії. Оформлення кадрових документів покладається на фахівця, уповноваженого на це керівником або бухгалтерією.

Інструкція

1. Заведіть окремий зошит. У ній ви будете вести облік особового складу та документації. Вносьте дані про знову прийнятих, звільнених працівників, сюди ж можете вкласти графік відпусток. Ще один журнал можна відвести під інструктаж, контроль дотримання дисципліни праці.

2. Контролюйте заходи щодо підвищення кваліфікації працівників. Своєчасно проводьте атестацію. Обов 'язково формуйте кадровий резерв, записуйте дані фахівців, які до вас звертаються з приводу роботи. У деяких випадках такі дані можуть дуже стати в нагоді. Дотримуйтесь трудових і соціальних прав працівників, стежте, щоб оплачувалися лікарняні листи, декретна відпустка, основна відпустка надавалася відповідно до графіка, що укладається і затверджується керівництвом на початку року. Вчасно попереджайте конфлікти в колективі, перевіряйте навантаження кожного працівника.

3. Розробте штатний розпис. Зберігайте його в легкодоступному місці, щоб при необхідності нескладно було скористатися. У сейф приберіть особисті справи працівників, їхні трудові книжки. Попросіть друк організації, на відділ кадрів покладається обов 'язок щодо видачі довідок та копій документів. Для оформлення відряджень знадобляться відповідні посвідчення.

4. Готуйте відомості для заохочення працівників, купіть бланки грамот, організуйте, залучаючи бухгалтерію, матеріальне заохочення колег, які особливо відзначилися. Вам буде необхідно притягати працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.

5. Виконуйте запити про трудовий стаж працівників, ведіть статистику, організуйте табельний облік. Необхідно контролювати відправлення даних у податкову службу, пенсійну організацію. Забезпечуйте колег страховими полісами.

6. Робіть пропозиції керівництву щодо вдосконалення власної роботи. У разі необхідності представляйте в установленому порядку інтереси організації у взаємовідносинах з державними та муніципальними органами, а також іншими підприємствами та установами. Проводьте наради та беріть участь у нарадах, що проводяться з приводу роботи вашого відділу.

7. Забезпечуйте збереження майна, що знаходиться у вашому кабінеті, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Заповніть на кожного працівника посадову інструкцію та ознайомте колег під розпис з вмістом документа.