Як оприбуткувати товар від постачальників

Як оприбуткувати товар від постачальників

Для того щоб здійснювати господарську діяльність керівники організацій змушені купувати товар у інших контрагентів. Поняття "товар" означає якісь матеріальні запаси, які необхідні для подальшого перепродажу, тим самим вони є предметом праці. Як правило, при придбанні таких цінностей, дуже важливо правильно оприбуткувати їх у бухгалтерському та податковому обліку.

Інструкція

1. Спочатку слід зауважити, що враховувати товар потрібно лише за наявності супровідних документів, наприклад, рахунок-фактури, товарної накладної (форма № ТОРГ-12) та інших.

2. Як тільки товар надійшов на ваш склад, візьміть первинні документи у постачальника. У них повинні бути зазначені його реквізити і ваші, найменування продукції, одиниці її виміру, кількість товару, що поставляється, ціна за одну одиницю і вартість. Також перевірте наявність підпису у відповідній графі (зазвичай в документах вона знаходиться знизу) і штампа постачальника.

3. Далі перевірте якість і кількість товару. Якщо є розбіжності, то можете скласти акт про встановлену розбіжність (форма № ТОРГ-2). Після цього підпишіть документ і поставте круглий відбиток печатки в полі "Покупець".

4. Далі вам необхідно відобразити вступ у бухгалтерському обліку на підставі супровідних документів. Для цього ви заздалегідь повинні визначити і прописати в обліковій політиці організації, за якою вартістю ви будете враховувати продукцію, що купується: фактичної, облікової або продажної.

5. Якщо ви відображаєте товари за фактичною вартістю, то зробіть записи:Д41 "Товари" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено придбання товарів у постачальника, Д41 "Товари" або 44 "Витрати на продаж" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено суму транспортно-заготівельних витрат.

6. Якщо ж ви враховуєте товари за обліковою вартістю, то зробіть кореспонденції: "Заготування та придбання матеріальних цінностей" "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено вартість товарів постачальника та суму витрат на транспортно-заготівельні роботи, Д41 "Товари" "Заготування та придбання матеріальних цінностей" - відображено вартість товарів, що надійшли, Д16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" "Заготовлення та

7. А при обліку товарів за продажною вартістю, зробіть проводки:Д41 "Товари" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено вартість товарів постачальника, Д19 "Податок на додану вартість за придбаними цінностями" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - враховано суму НДС;Д44 "Витрати на продаж" К60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображена сума транспортних витрат, Д41 "Товари" К42 "Торгова націнка" - встановлена сума торгової націнки.