Як діагностувати свою креативність

Як діагностувати свою креативність

Креативність - це здатність творити, яка проявляється в творчому мисленні. Творчі здібності можуть проявлятися в трудовій діяльності людини, продуктах матеріальної або духовної культури. Креативність передбачає здатність нового, оригінального погляду на творчість. Для оцінки креативності використовують спеціальні тести.

Інструкція

1. Перші тести з виявлення креативності розроблені Дж.Гілфордом. Його методика складається з 4-х субтестів. Три тести з чотирьох складені на основі невербального стимульного матеріалу. Один тест на вербальному матеріалі. Всі чотири субтести діагностують здібності в рамках соціального інтелекту. Соціальний інтелект відповідає за розуміння мови, дій, вчинків. Він також забезпечує розпізнавання жестів і міміки. Тобто невербальної поведінки людини. Тест Дж. Гілфорда можна використовувати для будь-якої вікової категорії, починаючи з 9 років.


2. Стимульний матеріал включає набір з 4-х тестових терадів. У кожному субтесті 12-15 завдань. Здатність людини до розумових операцій перевіряють за такими напрямками: образотворче, семантичне, поведінкове, символічне. Необхідно розробити завдання з урахуванням того, що в підсумку повинні вийти різні типи результатів. На основі образотворчого змісту - 4. На символічний і семантичний зміст - 10. Час, відведений на кожен субтест, обмежений.

3. Для діагностик рівня креативності часто використовують популярну методику Е. Торенса. Хоча це тест не тільки на креативність, а й на творчі здібності в цілому. У 1966 році Є.Торренс згрупував у шкали 12 тестів. За вербальною шкалою оцінюється вербальне творче мислення. По образотворчій - образотворче. За звуковою - словесно-звукове. Для проведення тестування з вербальної батареї необхідно 45 хв. За образною батареєю - 30 хв. У цей час не входить ознайомлення з інструкцією. Також для проведення вербальної батареї потрібен альбом "Вислови свої ідеї за допомогою слів" і бланк відповідей до нього. Тестовий зошит "Вислови свої ідеї за допомогою малюнків" знадобиться для образотворчої батареї. Методика Є.Торренса вважається більш надійною, ніж методика Дж. Гілфорда.

4. Існує досить популярний і надійний вітчизняний тест на креативність. Методика розроблена Н.Б. Шумаковою. Вона становить 3 завдання. Можливе використання як індивідуально, так і в групі. Підійде для виявлення рівня креативного мислення у дітей після 8 років і дорослих. Для початку необхідно записати інформацію про себе. Після цього слід виконати ряд завдань протягом певної кількості часу. Для цього потрібно запастися кольоровими олівцями, ручкою, ластиком, клеєм. Необхідно також мати тестовий зошит. Суть тесту в тому, що на основі наклеєної фігури потрібно зобразити те, чого немає в інших членів групи. Бали нараховуються за оригінальність. Наприклад, якщо відповідь зустрічалася у більшої кількості випробовуваних, то за оригінальність ставиться 0 балів.

5. Складність будь-якого тесту на креативність у тому, що повного переліку характеристик такого мислення просто не існує. Тому результати навіть найнадійнішого дослідження не можуть дати стовідсоткової гарантії. До того ж будь-яка з методик вимагає досвіду і надійного засвоєння методичної інформації. Тому з питанням діагностики власних здібностей до творчого мислення краще звернутися до фахівця.