Перверсії

Перверсії

Вони зазвичай поєднуються з нормальним психосексуальним розвитком, і при пер-важкій же можливості статеве життя спрямовується в нормальне русло. Тривало існуючі замісні перверсії можуть переростати в справжні.


II. Перверсії, що формуються на тлі затримки психосексуального розвитку.

Механізми їх становлення можуть мати без варіантів.

1. Властиві раннім етапам розвитку сексуальні прояв ускладнення існують більш тривалий час, ускладнюються, обра складаються новими, часто вичурними, елементами, а на етапі форміро лювання психосексуальних орієнтацій (в період гормональної перебудови) стійко фіксуються, стають патологічними і заміщають нормальне статеве потяг

2. Затримка психосексуального розвитку на ранніх етапах може виразитися в зміщенні сексуальних проявів дитячого віку на більш пізній термін, коли вони збігаються з форми пересторогою лібідо і «сплавляються» з ним, спотворюючи потяг. На приклад, переміщення пов'язаної зі статею цікавості та обуслів влаштованих ним вивчення і демонстрації статевих органів на етап формування психосексуальних орієнтацій.

3. У зв'язку з особливостями дитячого віку сексуальні прояви ранніх етапів можуть залишати найбільш яскраві впе мучування, особливо при підкріпленні сильними емоціями (страх, сором тощо), а потім часто згадуватися. На етапі формування статевого потягу, коли його реалізація неможлива внаслідок некомунікативності, відсутності адекватних об'єктів (одностатеві ізольовані колективи, надмірно сувора регламентація статевого життя тощо) або у зв'язку з сексуальними розладами, ці спогади все частіше і частіше спливають у фантазіях і меч тах і зрештою «сплавляються» з

При затримці психосексуального розвитку формування перверсій триває багато років, їх становлення зазвичай затримує під час фази вироблення установки. Вони поверхневі, не затраги влаштовують ядро особистості, довго не реалізуються. В одних випадках парафілії існують у формі тільки тенденції і елементів, в інших - вони стають справжніми, хоча і залишаються факультативними, поєднуючись з нормальним лібідо.

III. Перверсії, що формуються на тлі передчасного психосексуального розвитку.

У цих випадках формування психосексуальних орієнтацій переміщується на більш ранні вік складні періоди і спотворює сексуальні прояви, властиві віку. Девіантні фор ми швидко включаються в структуру лібідо, «сплавляються» з великою роллю і ядром особистості і міцно закріплюються. Такого типу формування сек-суальних перверсій властиві поліморфізм, стійкість протягом усього життя.

Нерідко вони можуть проявлятися вже у віці 6-10 років. Парафілії можу формуватися також при передчасному психосексуальному розвитку, обумовленому рослиною і збіжжям.

Порушення полоролевої поведінки накладають відбиток на формування всіх перверсій, визначають виникнення са дизму і мазохізму. Вони ж обумовлюють роль гомосексуала в контактах незалежно від статі (чоловічу, так звану актив серйозну, або жіночу, пасивну). У виникненні парафій значна роль мікросоціального середовища.

Особливе значення у становленні парафій має психопатоло гічний ґрунт. Перверсії можуть формуватися при різних психічних захворюваннях (ендо генний процес, психопатія, епілепсія, олігофренія, органіч ське ураження головного мозку тощо), причому структура первер сії в цих випадках відображає особливості психопатологічного ґрунту, на якому вона розвивається. Наприклад, гальмівним псі хопатіям частіше властиві вуаєризм, педофілія, фетишизм і скотолозтво, істероїдним - ексгібіціонізм і нарцисизм, а збудним - ексгібіціонізм і педофілія в поєднанні з садизмом.

Формуванню сексуальних перверсій сприяють порушення гетеросексуальної комунікації і труднощі в пошуках адекватного об'єкта.