Метод дельфінотерапії

Метод дельфінотерапії

Виконана робота з обґрунтування та розробки дельфінотерапії як методу психотерапії дала результати, які лягли в основу доповіді.


1. Що таке дельфінотерапія?

Дельфінотерапія є альтернативним, нетрадиційним методом психотерапії, де в центрі психотерапевтичного процесу лежить спілкування людини і дельфіна. Це спеціально організований процес, що протікає під наглядом ряду фахівців: лікаря, ветеринара, тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога). У психотерапії беруть участь спеціально навчені тварини, які мають «хороший характер». Дельфіни грають з пацієнтами, плавають, катаються на спині, погладжують, просять відповідної ласки.

Дельфінотерапія ділиться на два напрямки:

1. Вільна взаємодія з твариною з мінімальною участю фахівців (лікаря, тренера, психолога, психотерапевта, педагога тощо) У даному напрямку клієнт (пацієнт) сам вибудовує свої відносини з дельфіном, вибирає способи взаємодії в рамках допустимих можливостей. Роль фахівців обмежується забезпеченням безпеки клієнтів і дельфінів.

2. Спеціально організоване спілкування. Спілкування з твариною здійснюється через фахівця (лікаря, психотерапевта, психолога тощо), де спілкування з фахівцем для клієнта несе психотерапевтичне значення, а спілкування з дельфіном виступає як фон, середовище. Тут характер і тип дельфінотерапії підпорядковується наміченій меті. У цьому напрямку дельфінотерапія може вирішувати різні завдання: психотерапевтичні, психокорекційні, психопрофілактичні, фізіотерапевтичні, педагогічні - це залежить від запиту клієнта і фахівця, який буде замикати терапевтичний ланцюг.

Дельфінотерапію можна віднести до натуропсихотерапії, оскільки вплив природного об'єкта (дельфіна), що володіє лікувальним ефектом, виступає як самостійний метод. Вона може бути індивідуальною, груповою, сімейною.

2. Лікувальні фактори дельфінотерапії.

Використання дельфіна обумовлено природними особливостями дельфіна: поєднання унікальних фізичних даних та високого інтелекту, потреба у спілкуванні, здатність до міжвидового спілкування, використання невербальних засобів спілкування, ігрова поведінка, а також особливим ставленням людини до дельфіну: він є одним з яскравих символів самого першого початку речей, тобто архетиповий. Це породжує сильну позитивну установку. На стику установки і реального сприйняття з'являється так званий «Ефект дельфіна», який виступає потужним лікувальним фактором. Сприйняття дельфіна вже несе в собі психотерапевтичний ефект. Спілкування з дельфіном полягає в собі наступні лікувальні фактори: позитивні емоції, седативний, відволікаючий, активізуючий і катарсичний ефекти. Дельфін яскраво демонструє інтерес до партнера по спілкуванню, активно взаємодіє, вимагає зворотної відповіді, привертає до себе увагу, демонструє доброзичливість, щирість намірів.

3. Що може забезпечити спілкування з дельфіном?
Спілкування з дельфіном дозволяє досягти наступного:

прийти до принципового переконання ставлення до себе, до оточуючих людей, до природи, до миру взагалі;

витягнути людину з полону самоізоляції, стимулювати розвиток інтересу до зовнішнього світу, що стає умовою до встановлення, відновлення, коригування, оптимізації соціальних відносин;

виступає як сенсорний стимулятор, активізуючи роботу мозкових структур і всього організму в цілому;

стимулювати і вербальну експресію, сприяючи мовному і сенсомоторному розвитку аутичних дітей і дітей зі зниженим інтелектом;

стимулювати процес розвитку особистості;
заповнювати дефіцит позитивних емоцій і забезпечувати підтримку дітям і дорослим, які переживають самотність або стан дезадаптації, задовольняти афелятивну потребу;

через тактильну стимуляцію створити умови для емоційного відреагування;

створити умови для зміцнення контакту дитини з психотерапевтом

4. Як будується дельфінотерапія (на прикладі курсу для дітей).

Курс дельфінотерапії складається з 3 етапів:

Підготовчий. Збір анамнезу, знайомство з індивідуальними особливостями дитини, бесіда з батьками, отримання запиту, спільне складання плану корекційної роботи.

Основний. Проведення корекційної роботи. У роботі переважно використовується ігровий метод. Ігри підбиралися таким чином, щоб сприяти вирішенню поставлених корекційних завдань. Гра є однією з основних складових психічного розвитку дитини, і в той же час дельфіни зазвичай відрізняються підвищеною ігровою активністю, тому тварини і діти грають один з одним багато і охоче. Залежно від фізичних і психологічних можливостей, діти грають з дельфінами в м'яч/в футбол і волейбол/, спілкуються з дельфінами, гладять їх руками і ногами, обіймають їх, коли тварини виходять на поміст по команді тренера. Гра йде або під наглядом психолога, або за безпосередньої його участі. Спілкування з дельфінами, гра з ними поєднується з виконанням фізичних вправ, спрямованих на розвиток великої моторики, орієнтацію в просторі, а також займаються ліпленням, малюванням, грають в ляльковий театр. На заняттях також застосовуються різні психотерапевтичні прийоми.

Заключний. Порівняння висновків фахівців: педагогів-дефектологів, фахівців з руху, дитячих психологів, які тривало спостерігали клієнтів, до і після дельфінотерапії.