Які види монархії існують

Які види монархії існують

Монархія, як форма правління, була домінуючою протягом значної частини історії людства. За час свого розвитку вона зазнала чимало змін і в підсумку було сформовано кілька видів монархії, багато з яких існують і сьогодні.


Всі існуючі коли-небудь монархії можна умовно розділити за типом обмежень і за типом пристрою.


Східна деспотія - найперша форма монархії, за якої правитель володів абсолютною владою над усіма підданими в усіх сферах життя держави. Фігура монарха була сакральна і часто прирівнювалася до фігур богів.

Феодальна монархія характеризується провідною роллю монарха, проте великий вплив мають і представники інших сословий. У певні історичні періоди верховний правитель був лише "першим серед рівних". Феодальна монархія в європейських країнах пройшла через три основні етапи: ранньофеодальну монархію, вотчинну монархію і заслівно-представницьку монархію.

У період ранньофеодальної монархії роль верховного правителя залишається чільною. При вотчинной монархии существенно возрастает роль крупных землевладельцев (феодалов или вотчинников), которые оказывают сильное влияние на принятие решений монархом. Слівно-представницька монархія розширює цей процес. Доступ до влади отримують представники всіх або більшості сословий, виникають ранні форми парламентів. Теократична монархія може існувати в будь-якій з існуючих форм, проте тут правитель держави є духовним батьком нації, тобто главою церкви.

Абсолютна монархія характеризується розвиненою законодавчою системою і державними інститутами. Влада монарха при цьому є домінуючою у всіх сферах, однак при цьому зберігаються заслівні привілеї і дії монарха більшою або меншою мірою обмежені законом. Конституційна монархія - при цій формі правління влада монарха сильно обмежена конституцією. Існує у двох формах: парламентської та дуалістичної. При парламентській конституційній монархії повнота влади належить виборному державному органу, за монархом же зберігаються тільки номінальні функції. При дуалістичній монархії монарх і парламентські органи поділяють владу в країні, але при цьому обидві сторони мають обмеження, ступінь яких різний в різних країнах. Також існує рідкісна форма виборної монархії, при якій верховний правитель обирається королівським двором, парламентом або представниками сословий. Вибиратися він може як довічно (Ватикан), так і на обмежений термін (Малайзія).