Які ланцюги харчування в природі

Які ланцюги харчування в природі

Харчові ланцюги - це численні гілки, що перетинаються один з одним. У природі існують пасовищні та детритні харчові ланцюги. Перші по іншому називають "ланцюгами виїдання", а другі "ланцюгами розкладання".

Трофічні ланцюги в природі

Одним з ключових понять, необхідних для розуміння життя природи, є поняття "харчовий (трофічний) ланцюг". Його можна розглядати у спрощеному, узагальненому вигляді: рослини ‒ травоїдні ‒ хижаки, але в природі харчові ланцюги набагато більш розгалужені і складніші.

За ланками харчового ланцюга відбувається передача енергії та речовини, до 90% якої втрачається при переході з одного рівня на інший. З цієї причини в ланцюгу зазвичай є 3 ‒ 5 ланок.

Трофічні ланцюги включаються в загальний кругообіг речовин у природі. Так як реальні зв 'язки в екосистемі досить розгалужені, наприклад, багато тварин, в тому числі і людина, харчуються і рослинами, і травоїдними, і хижаками, то ланцюги харчування завжди перетинаються між собою, утворюючи харчові мережі.

Види харчових ланцюгів

Умовно трофічні ланцюги ділять на пасовищні і детритні. І ті, і інші в рівній мірі одночасно функціонують в природі. Пасовищні трофічні ланцюги ‒ це взаємини різних за способом живлення груп організмів, окремі ланки яких об 'єднані відносинами за типом "поїдане ‒ поїдаючий".

Найпростіший приклад харчового ланцюга: злакова рослина ‒ миша ‒ лисиця; або трава ‒ олень ‒ вовк.

Детритні харчові ланцюги - це взаємодія мертвих травоїдних, хижих тварин і мертвої рослинної органіки з детритом. Детрит ‒ це загальна назва для різних груп мікроорганізмів і продуктів їх діяльності, які беруть участь у розкладанні останків рослин і тварин. Це гриби і бактерії (редуценти). Існує і ланцюг харчування, що зв 'язує редуцентів і хижаків: детрит ‒ детритофаг (дощовий хробак) ‒ хижак (дрізд) ‒ хижак (яструб).

Екологічна піраміда

У природі харчові ланцюги не стаціонарні, вони сильно гілюються і перетинаються, утворюючи так звані трофічні рівні. Наприклад, в системі "злак ‒ травоїдна тварина", трофічний рівень включає безліч видів рослин, вживаних цією твариною, а на рівні "травоїдне" знаходяться численні види травоїдних тварин. Трофичні рівні утворюють піраміду харчування (екологічну піраміду), в якій у схематичному вигляді позначені рівні, за якими відбувається перенесення енергії від редуцентів (детрит) до продуцентів (рослини, водорості). Від них до первинних консументів (травоїдні). Від них до вторинних (хижі тварини) і до третинних консументів (хижаки, що поїдають хижаків і паразити).