Які бувають методи психолого-педагогічних досліджень

Які бувають методи психолого-педагогічних досліджень

При проведенні психолого-педагогічних досліджень використовуються ті ж методи, що і в інших галузях психології. Головними відмінностями є вимоги, які пред 'являються до процедури підготовки та проведення дослідження.

Загальна інформація

Психологічні дослідження в галузі педагогіки спрямовані на вивчення закономірностей формування успішного навчально-виховного процесу. Виходячи зі специфіки даної педагогічної діяльності, планування досліджень здійснюється з урахуванням віку випробовуваних, а також з поділом початкового рівня розвитку психічних процесів дитини і змін, які відбуваються в психіці під впливом навчання.


Класифікація методів психолого-педагогічних досліджень

Виділяють 4 основні методи:Спостереження - найбільш популярний метод у педагогічній практиці. Це цілеспрямований опис зовнішнього прояву психічних особливостей у діяльності та поведінці учня. Розрізняють велику кількість видів спостереження. Систематичні та несистематичні спостереження виділяються залежно від детального плану дослідження або відсутності такого. Суцільне та вибіркове спостереження визначаються залежно від того, фіксуються всі особливості поведінки або певні параметри. Безпосереднє та опосередковане види застосовуються залежно від того, використовуються чи ні спеціальні прилади та засоби. Включене і зовнішнє спостереження пов 'язані з тим, чи є спостерігач членом групи, яку він досліджує.

Анкетування - виявлення певних психічних якостей людини за допомогою спеціально розроблених питань. До достоїнств даного методу відносять можливість за короткий проміжок часу провести дослідження великої групи людей. Тест - це фіксований перелік питань і завдань, за результатами якого визначаються наявність і рівень розвитку певних психічних якостей людини. Для визнання тестів достовірними пред 'являються суворі вимоги до надійності та валідності. Розмова - діалог між двома людьми, під час якого одна людина виявляє психологічні особливості іншої. У розмові можуть бути вивчені особливості характеру, мотиви поведінки, факти біографії та ставлення до них. Виділяють клінічну бесіду і цілеспрямоване опитування. У клінічній бесіді дослідник прагне отримати максимально повну інформацію про індивідуально-особистісні особливості випробовуваного. Цілеспрямоване опитування - інтерв 'ю, яке проводиться в суворій відповідності з планом. Аналіз продуктів діяльності - аналіз різних матеріалів і продуктів трудової, навчальної, творчої діяльності. За допомогою цього методу вивчаються індивідуально-психологічні особливості розвитку образного мислення. Виділяють біографічний метод, за допомогою якого вивчаються особливості життєвого шляху, і континент-аналіз, де дослідник виділяє і аналізує одиниці змісту того чи іншого матеріалу.