Як знайти силу гальмування

Як знайти силу гальмування

Сила гальмування - це сила тертя ковзання. Якщо сила, додана до тіла, перевищує за значенням максимальну силу тертя, то тіло починає рухатися. Сила тертя ковзання завжди діє в напрямку, протилежному швидкості.

Інструкція

1. Щоб обчислити силу тертя ковзання (Fтр), потрібно знати час гальмування і довжину гальмівного шляху.


2. Якщо вам відомо час гальмування, але не відомий його гальмівний шлях, то ви можете виконати розрахунок за формулою:s = ^ 0 ^ t/2, де s - довжина гальмівного шляху, t - час гальмування, ^ 0 - швидкість тіла в момент початку гальмування. Для розрахунку швидкості тіла в момент початку гальмування вам потрібно знати величину гальмівного шляху і час гальмування. Розрахуйте її за формулою:^ 0 = 2s/t, де ^ 0 - швидкість тіла в момент початку гальмування, s - довжина гальмівного шляху, t - час гальмування.

3. Зверніть увагу, що довжина гальмівного шляху пропорційна квадрату початкової швидкості перед початком гальмування і назад пропорційна величині сили тертя ковзання (сили гальмування). Саме тому, наприклад, на сухій дорозі (при розрахунках для автомобілів) гальмівний шлях коротший, ніж на слизькій.

4. Після того як вам стали відомі всі значення, підставте їх у силу тертя ковзання (сила гальмування), m - маса рухомого тіла, s - величина гальмівного шляху, t - час гальмування.

5. Знаючи силу гальмування, але не знаючи його час, ви можете зробити необхідні розрахунки за формулою:t = m ^ 0/Fтр, де t - час гальмування, m - маса рухомого тіла, ^ 0 - швидкість тіла в момент початку гальмування, Fтр - сила гальмування.

6. Розрахуйте силу тертя ковзання за іншою формулою:Fтр = ^ Fнорм, де Fтр - сила тертя ковзання (сила гальмування), - коефіцієнт тертя, Fнорм - сила нормального тиску, що притискає тіло до опори (або mg).

7. Визначте коефіцієнт тертя експериментально. У шкільних підручниках з фізики його зазвичай вже вказують в умовах завдання, якщо не потрібно розрахувати його для якогось конкретного тіла під час лабораторної роботи. Для цього помістіть тіло на похилу площину. Визначте кут нахилу, коли тіло починає рух, після чого дізнайтеся по таблицях або розрахуйте самостійно тангенс отриманої величини кута. Це і буде значення коефіцієнта тертя ( = tg ^).