Як знайти рівень інфляції

Інфляція - знецінення грошей і подорожчання життя, коли за одну і ту ж суму грошей ви, через деякий час, зможете придбати меншу кількість товарів і послуг. Це статистична величина, тому її можна розрахувати і знайти її числове значення. Для її визначення використовуються індекси, виражені у відсотках.


Інструкція

1. Для розрахунку інфляції користуються, так званим, "споживчим кошиком". Це фіксований перелік основних товарів і послуг, необхідних для життєзабезпечення людини. Склад споживчого кошика визначається законодавчим чином. Щорічно його затверджує Росдержстат. Залежно від того, в якому стані знаходиться економіка, до споживчого кошика можуть додаватися або вилучатися з неї предмети споживання - харчові продукти, одяг, взуття та послуги.

2. Відомості про інфляцію публікуються в змі. Але, по-перше, вони публікуються з деяким запізненням, а, по-друге, не завжди вони викликають довіру. Ви і самі можете дізнатися рівень інфляції, якщо у вас будуть відомості про вартість споживчого кошика на початок і кінець того періоду, який вас цікавить. Так, є сенс дізнатися реальне значення річної інфляції і порівняти його з тими показниками, які будуть опубліковані в офіційних джерелах інформації.


3. Визначте вартість споживчого кошика на початок року. Ви можете взяти середнє значення ціни того чи іншого продовольчого товару в різних магазинах або використовувати тільки товар одного найменування і марки у певного виробника. Визначте загальну суму товарів та послуг у споживчому кошику на даний календарний рік. Вимірюйте вартість цих же товарів в кінці року, знайдіть вартість всього споживчого кошика.

4. Визначте індекс інфляції за рік (І). Для цього вартість споживчого кошика на кінець року (Ст12) розділіть на його вартість на початку року (Ст0), вирахуйте одиницю і помножте на 100%, згідно з формулою:І = ((Ст12 - Ст0) - 1) * 100%.

5. Згідно з прийнятою в статистиці термінології, рівень інфляції визначається залежно від її індексу. Якщо він перебуває в межах 10%, то інфляцію називають помірною. У тому випадку, якщо індекс знаходиться в межах від 10 до 100%, інфляцію називають галопуючою. Коли індекс перевищує 100% - в державі гіперінфляція, яка здатна зруйнувати економіку країни, її промисловість і банківську систему.